Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel jest jedną ze stron umowy ubezpieczeniowej. Jest to towarzystwo ubezpieczeniowe, które przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia konkretnego zdarzenia ubezpieczeniowego, a w razie jego wystąpienia wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej. 

Kim jest ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel to po prostu zakład ubezpieczeń, który działa na podstawie zezwolenia na oferowanie usług w zakresie ubezpieczeń na życie, majątkowych i osobowych. Obok ubezpieczającego jest jedną ze stron umowy ubezpieczeniowej. Na jej podstawie przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia pewnych zdarzeń, a w sytuacji ich wystąpienia, gwarantuje wypłatę odszkodowania czy innego świadczenia pieniężnego osobie ubezpieczonej. 

Jakie wyróżniamy działy ubezpieczeń?

Ubezpieczyciel może prowadzić działalność w ramach jednego z poniższych działów:

  • ubezpieczenia na życie,
  • pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Każde z nich dzieli się na poszczególne grupy, w ramach których może być prowadzona działalność ubezpieczeniowa – jeden ubezpieczyciel może działać w kilku grupach z tego samego działu. 

Przykładowo – jedno towarzystwo może oferować produkty takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie posagowe czy ubezpieczenie wypadkowe i rentowe (I dział ubezpieczeń). Nie może natomiast prowadzić działalności związanej ze sprzedażą ubezpieczeń ochrony prawnej, odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczeń casco, ponieważ należą one do II działu ubezpieczeń.

Pozycja ubezpieczyciela w świetle prawa

Ubezpieczyciel działa na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, która wydaje także zezwolenie na jego działalność. W świetle prawa, każdy ubezpieczyciel zobligowany jest do wstąpienia do Polskiej Izby Ubezpieczycieli, a działalność ubezpieczeniową może prowadzić w ramach spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych czy spółki europejskiej.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z