Umowa dorozumiana

Umowa dorozumiana to umowa, która zawarta została w sposób nieformalny i jest rezultatem pozajęzykowych zachowań. Warunki współpracy nie są ustalone ani w formie słownej, ani w formie pisemnej. Pomimo pisemnego dowodu zawarcia umowy, w świetle prawa ma ona moc wiążącą. 

Na czym polega umowa dorozumiana? 

Panuje powszechne przekonanie, że aby umowa miała moc prawną, musi zostać zawarta na piśmie. Tymczasem niekiedy słowa oraz pisemne oświadczenia są zbędne. Jednym z rodzajów umów, które mają moc wiążącą, są umowy zawarte w sposób dorozumiany. W ich przypadku ważna jest nie tylko treść komunikatu językowego, ale przede wszystkim kontekst i okoliczności, które zdradzały wolę obu stron do podjęcia współpracy. 

W jaki sposób zostaje zawarta umowa dorozumiana? 

Istotą zawarcia umowy dorozumianej i uzgodnienia jej warunków, nie jest pisemne oświadczenie woli obu stron umowy. Aby doszło do jej zawarcia wystarczy jedynie wyrażenie ich chęci współpracy. To, co jednak najważniejsze – aby umowa dorozumiana została zawarta, zbędne są słowa jednoznacznie świadczące o chęci jej zawarcia. 

Przykłady zawarcia umowy dorozumianej

Jedną z najpopularniejszych przykładów tego typu umowy jest dorozumiana umowa o pracę. Odbywa się ona poprzez dopuszczenie pracownika do wykonywania powierzonych zadań, które ten dobrowolnie wykonuje. Choć na dowód podjętej współpracy nie ma pisemnego dowodu, o jej ważności decyduje dorozumiany sposób zawarcia umowy. Tutaj warto jednak pamiętać, że ważność umowy dorozumianej, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przygotowania pisemnego dokumentu.

Podobnie jest w przypadku umów zawieranych pomiędzy podróżującym a przewoźnikiem. Zakup biletu i zajęcie miejsca w autobusie jest najlepszym dowodem na chęć zawarcia takiej umowy. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z