Umowa przechowania

Umowa przechowania to umowa zawierana pomiędzy przechowującym a składającym. Polega ona na zobowiązaniu przechowawcy do zachowania w niepogorszonym stanie rzeczy ruchomej, która oddana została mu przez drugą stronę. Umowa ta może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny. 

Na czym polega umowa przechowania?

W świetle Kodeksu cywilnego, przez umowę przechowania, przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz, która została mu oddana na przechowanie przez deponenta. Jego obowiązkiem jest zatem sprawowanie pieczy nad pozostawionym dobrem, a następnie oddanie go w niepogorszonym stanie. Oznacza, że podczas przechowywania rzecz ta nie może zostać uszkodzona ani zniszczona. 

Kiedy dochodzi do umowy przechowania? 

Umowa przechowywana niejednokrotnie zawierana jest praktycznie każdego dnia. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, w przypadku większości z nas, codziennie dochodzi do zawarcia umowy przechowania. Umowa taka zostaje zawarta na przykład w momencie pozostawienia odzieży w szatni czy chociażby zaparkowania auta na strzeżonym parkingu. To, co najistotniejsze, usługi oferowane w ramach umowy przechowania mogą mieć charakter odpłatny, ale równie dobrze mogą być bezpłatne. 

Prawa i obowiązki stron umowy przechowania

Istotą umowy przechowania jest po prostu należyte zachowanie danej rzeczy. Na pozór bardzo prosta procedura wiąże się jednak z koniecznością spełnienia pewnych warunków. Jednym z nich jest zwrócenie przechowawcy wszelkich wydatków, jakie ten poniósł w celu należytego zabezpieczenia pozostawionego mienia. W przypadku przechowania odpłatnego konieczne jest wcześniejsze ustalenie kwoty lub taryfy. Co ważne, jeżeli przechowawca wie, że nie będzie w stanie sprawować nad nim należytej pieczy, może odmówić jego przyjęcia. Z kolei prawem osoby pozostawiającej rzecz na przechowanie, jest prawo żądania jej zwrotu w dowolnym momencie. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z