Umowa terminowa

Umowa terminowa to rodzaj ubezpieczenia na życie, które obejmuje wskazany w umowie okres świadczenia ochrony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Minimalny czas, na jaki zawarta może zostać umowa terminowa to 12 miesięcy. Na rynku funkcjonują jednak polisy, które gwarantują ochronę przez 2, 5, 10 lat czy nawet 25 lat.

Czym charakteryzuje się umowa terminowa?

Umowa terminowa to rodzaj umowy, która zapewnia ochronę przez konkretnie określony z góry czas. Minimalny okres, na jaki może zostać zawarte ubezpieczenie na życie to 12 miesięcy. Wybór jest jednak znacznie szerszy, ponieważ towarzystwa proponują także umowy terminowe trwające 5, 10 czy nawet 25 lat. Umowa terminowa stanowi przeciwieństwo umowy bezterminowej.

Czym różni się umowa terminowa od bezterminowej?

Wśród szerokiego wachlarzu ubezpieczeń, jakie możemy znaleźć na rynku, wyróżnia się między innymi te, które gwarantują ochronę terminową oraz takie, które chronią bezterminowo. Umowa bezterminowa to produkt, który zapewnia ochronę dożywotnią. Wygasa ona wraz ze śmiercią osoby ubezpieczonej. Środki zgromadzone w ramach takiej ochrony zostaną wypłacone więc osobie uposażonej, już po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego. Z kolei wariant terminowy gwarantuje ochronę przez określony w umowie czas. 

Dla kogo ubezpieczenie terminowe?

Ubezpieczenia terminowe niosą za sobą pewne obostrzenia. W większości przypadków minimalny wiek osoby, która może zawrzeć umowę terminową wynosi 18 lat. Niektóre towarzystwa określają również maksymalny wiek osoby ubezpieczonej – zwykle jest to 65 lat. U niektórych ubezpieczycieli umowę mogą jednak zawrzeć osoby, które nie ukończyły 75. roku życia. Wiek ma duże znaczenie w przypadku niektórych rozszerzeń do umowy podstawowej – ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania mogą wykupić zazwyczaj osoby, które nie ukończyły 60 lub 65 lat. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z