Uprawnienia do kierowania pojazdami

Uprawnienia do kierowania pojazdami to określenie dotyczące posiadania udokumentowanych umiejętności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zasady przyznawania prawa jazdy na poszczególne kategorie określa Ustawa o kierujących pojazdami. 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku określa między innymi osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych i tych położonych w strefie zamieszkania czy wymagania w stosunku do osób kierujących. Ponadto, w dokumencie tym zawarte są zarówno zasady uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, cofanie takich uprawnień oraz zasady dotyczące zatrzymywania praw jazdy. 

Jakie wyróżnia się rodzaje praw jazdy?

Najpopularniejszą kategorią jest oczywiście kategoria B, która obejmuje przede wszystkim samochody osobowe. Oprócz niej wyróżnić możemy jeszcze kilka kategorii uprawniających do kierowania poszczególnymi rodzajami pojazdów. 

  • kategoria A – uprawnia do kierowania motocyklami (z wyjątkiem kategorii A1 uprawniającej do prowadzenia motocykli o pojemności do 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW),
  • kategoria B – uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony oraz ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi, z wyłączeniem kategorii B1,
  • Kategoria C – uprawnia do kierowania pojazdami o DMC przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów, a także ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi, z wyjątkiem kategorii C1
  • Kategoria D – uprawnia do kierowania autobusami, ciągnikami rolniczymi i pojazdami wolnobieżnymi, z wyjątkiem kategorii D1,
  • Kategoria T – uprawnia do kierowania ciągnikami rolniczymi z przyczepą (przyczepami) lub pojazdami wolnobieżnymi.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Mandat za jazdę bez prawa jazdy wiąże się z karą pieniężną. Nieco inaczej wygląda jednak jazda bez uprawnień do kierowania pojazdami. Tutaj konsekwencje mogą być już o wiele poważniejsze. Jeśli mimo odebrania prawa jazdy, kierujący wsiądzie za kółko, zakaz prowadzenia pojazdów zostanie mu przedłużony o kolejne trzy miesiące. Warto jednak wiedzieć, że możliwe jest także całkowite cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdem. Jeśli mimo to kierowca pozbawiony uprawnień nie będzie przestrzegał zakazu, musi liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Złamanie wydanego przez sąd zakazu to już ryzyko pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z