Wadium po nowelizacji PZP

Wadium po nowelizacji PZP zmienia zasady wnoszenia wadium w przypadku zamówień publicznych. Zmianie ulega nie tylko obowiązek wniesienia samego zabezpieczenia, ale także jego wysokość czy prawo mówiące o zwrocie włożonych środków na poczet wadium. 

Co to jest wadium?

Wadium jest to określona suma pieniędzy, która składana jest przez wykonawców na poczet dotrzymania warunków umowy przetargowej. Ma ona chronić przed zmowom cenowym i zabezpieczać przed ewentualnymi czynnościami niosącymi negatywne skutki przetargu. Z drugiej strony, istotą wadium jest zabezpieczenie interesów osoby organizującej przetarg.

Wadium ma na celu przede wszystkim ochronę zamawiającego w przypadku, gdy oferent nie podpisze umowy. W takiej sytuacji, wadium przepada na rzecz zamawiającego. Poza tym, jego celem jest nadanie wierzytelności majątkowej wobec wykonawców przystępujących do przetargu. 

Co zmieniła nowelizacja PZP w kwestii wadium? 

Pierwszą znaczącą zmianą, którą wprowadza nowelizacja PZP jest ta mówiąca o braku obowiązku wniesienia wadium. Dotychczas wniesienie wadium było obligatoryjne. Teraz wniesienie wadium będzie uzależnione od woli zamawiającego. Kolejna widoczna zmiana dotyczy wysokości zabezpieczenia. Obecnie wysokość wadium wynosi maksymalnie 3 proc. wartości zamówienia – w świetle nowych przepisów, w postępowaniach krajowych jej próg zostanie obniżony maksymalnie do 1,5 proc. Największe emocje budzi jednak kwestia zatrzymania wadium – obecnie jest ono zwracane niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej. Nowelizacja PZP sprawia natomiast, że wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z