Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie obowiązujących zasad, czego skutkiem jest śmierć poszkodowanych albo obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządów, a także rozstrój zdrowia na dłużej niż 7 dni.

Czym różni się wypadek drogowy od kolizji? 

W praktyce, wypadek drogowy i kolizja, to sformułowania bardzo często stosowane zamiennie. Tymczasem ich rozróżnienie jest kluczowe, a podstawą do tego są skutki, do jakich dane zdarzenie prowadziło. Od tego uzależniona jest także procedura, jaka powinna zostać podjęta po zdarzeniu. 

W świetle przepisów, w przypadku wypadku drogowego mamy do czynienia z ofiarami lub osobami, które doznały uszkodzenia ciała, co z kolei doprowadziło do rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni. Z kolei mówiąc o kolizji drogowej, w przeciwieństwie do wypadku, odwołujemy się do zdarzeń, w których nie ma osób rannych, a żaden z pasażerów nie doznał obrażeń. 

 Jak zachować się w razie wypadku drogowego? 

Procedura, jaka powinna zostać podjęta po zdarzeniu drogowym, uzależniona jest od tego, czy mamy do czynienia z wypadkiem czy kolizją drogową. W razie wypadku, czyli w przypadku zdarzenia, w którym są osoby poszkodowane, konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji oraz służb ratowniczych. Pierwszym krokiem powinno być jednak odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena liczby rannych i ich obrażeń, a dopiero następnie wezwanie służb. Jeśli do czynienia mamy z kolizją, czyli zdarzeniem, w którym nie ma osób rannych, wezwanie policji nie jest obligatoryjne. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z