Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód o charakterze niemajątkowym. Stanowi ono rekompensatę za doznane szkody, ból i cierpienie. Zadośćuczynienie ma zazwyczaj charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego, a jego wysokość uzależniona jest od wielu czynników.

W jakich sytuacjach przysługuje zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie przyznawane jest za szkodę, która pojawiła się jako skutek konkretnego zdarzenia. Ma miejsce tylko i wyłącznie w przypadku szkód o charakterze niemajątkowym, a jego celem jest złagodzenie cierpienia fizycznego i psychicznego. Osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia czy w przypadku utraty zdolności do pracy. Przysługuje ono także w momencie psychicznego cierpienia spowodowanego na przykład stratą bliskiej osoby. 

Od czego uzależniona jest wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od rozmiaru szkód, a jego kwota powinna zrekompensować poniesione straty. Zazwyczaj ma charakter jednorazowo przyznanego świadczenia pieniężnego, jednak w wyjątkowych sytuacjach może być wypłacane jako tymczasowa czy dożywotnia renta. Przy ustalaniu wysokości takiego świadczenia znaczenie ma między innymi długość leczenia, okres dochodzenia osoby poszkodowanej do sprawności czy nawet konsekwencje obrażeń, które mogą ujawnić się dopiero w przyszłości. 

Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwie zupełnie inne formy świadczeń, które bardzo często bywają błędnie ze sobą utożsamiane. W przypadku zadośćuczynienia, jego najważniejszym celem jest zrekompensowanie szkody niemajątkowej, określanej jako krzywda. Może obejmować chociażby ból i cierpienie fizyczne i psychiczne, będące wynikiem wyrządzonej szkody. Z kolei odszkodowanie ma na celu wyrównanie strat materialnych, które poniosła osoba poszkodowana na skutek wypadku. Warto jednak pamiętać, że poszkodowany ma prawo ubiegać się jednocześnie o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z