Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określa rodzaj świadczeń przysługujących osobie ubezpieczonej w ramach posiadanej polisy. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, może różnić się w zależności od ubezpieczyciela. Co do zasady, jest on elastyczny, co oznacza, że można go dowolnie rozszerzać. 

Co to jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Obszar działania ochrony w ramach zawartej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym nazywany jest zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Jego istotą jest wskazanie pól i zdarzeń, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność i w przypadku których deklaruje wypłacić ubezpieczonemu świadczenie pieniężne. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej może być stały lub indywidualnie ustalany przez każde towarzystwo. 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązkowego OC? 

Ze stałym zakresem ochrony, który regulowany jest prawnie, mamy do czynienia w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zdarzenia, które ono obejmuje są regulowane Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. Polisa ta chroni interesy osób trzecich, które zostaną poszkodowane w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej OC pod względem terytorialnym obejmuje Polskę oraz kraje, których biura są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. 

Jaki jest zakres ubezpieczeń dobrowolnych? 

W przeciwieństwie do ubezpieczeń obowiązkowych, zakres ochrony ubezpieczeń dobrowolnych jest uzależniony od wybranego wariantu ochrony oraz od samego ubezpieczyciela. Każdą polisę podstawową możemy rozszerzyć o dodatkową ochronę. Dla przykładu – w przypadku ubezpieczeń Assistance, zakres ochrony ubezpieczeniowej może ograniczać się do określonego limitu kilometrów czy na przykład położenia terytorialnego. Zależność jest prosta – im szersza ochrona ubezpieczeniowa, tym wyższa składka. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z