Zakres terytorialny ubezpieczenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia określa terytorium, na którym działa ochrona ubezpieczeniowa. Może się on różnić w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz samego ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że jeśli do zdarzenia ubezpieczeniowego dojdzie na określonym w umowie terytorium, wówczas ubezpieczyciel wypłaci świadczenie. 

Co to jest zakres terytorialny ubezpieczenia?

Zakres terytorialny ubezpieczenia to wskazanie terytorium, na którym ochrona ubezpieczeniowa jest aktywna. Jest on określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń i dotyczy każdego rodzaju polis. W dokumencie musi znaleźć się informacja, czy ochrona ogranicza się jedynie do Polski, do Europy czy działa również poza nią. W przypadku polis dobrowolnych, zasięg ten może być dowolnie kształtowany przez każdego ubezpieczenia. W praktyce oznacza to tyle, że ubezpieczenie, którego zasięg terytorialny ogranicza się do Europy, nie będzie gwarantowało nam ochrony w krajach spoza Europy. Jeśli do zdarzenia ubezpieczeniowego dojdzie poza zasięgiem terytorialnym, wówczas ubezpieczyciel nie weźmie za nie odpowiedzialności. 

Jaki jest zasięg terytorialny ubezpieczeń obowiązkowych? 

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, zasięg terytorialny ubezpieczenia jest regulowany na podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej. Może on ograniczać się jedynie do Polski, do krajów europejskich, czy obejmować zdarzenia na terenie innych krajów. Dla przykładu – obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne działa w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z kolei ubezpieczenie dedykowane żołnierzom zawodowym skierowanych do służby za granicą, może obejmować jedynie terytorium poza Polską.

Jakie jest zasięg ubezpieczeń dobrowolnych? 

Zasięg terytorialny ubezpieczeń dobrowolnych, w przeciwieństwie do ubezpieczeń obowiązkowych, nie jest regulowany ustawowo. Jego określenie leży w gestii samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że każdy ubezpieczyciel indywidualnie określa zasięg danego ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności. O tych warto wspomnieć, ponieważ może zdarzyć się, że polisa gwarantująca ochronę na przykład na terenie Europy, w wyłączenia odpowiedzialności ma zdarzenia, do których dojdzie w Rosji czy na Ukrainie. Jeśli taka informacja znajdzie się w OWU, a my właśnie planujemy podróż w te rejony, konieczne będzie rozszerzenie zasięgu terytorialnego. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z