Actio Directia

Actio directa to termin określający roszczenie bezpośrednie przysługujące poszkodowanemu w stosunku do ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Zasada ta oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego i stosowana najczęściej w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Zasada actio directa a ubezpieczenie OC

Zgodnie z zapisami w Art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego osoba uprawniona do odszkodowania z tytułu zdarzenia objętego umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym sprawca szkody zawarł umowę OC.

Przykładowo – gdy Twój pojazd uległ uszkodzeniu w zdarzeniu drogowym i chcesz uzyskać odszkodowanie od sprawcy zdarzenia, swoich roszczeń możesz dochodzić u samego sprawcy kolizji lub zgodnie z zasadą actio directa – bezpośrednio u ubezpieczyciela. Które rozwiązanie jest bardziej opłacalne? 

Dlaczego warto stosować actio directa? 

Zastosowanie zasady actio directa, zamiast domagania się odszkodowania u sprawcy zdarzenia, zdecydowanie przyspiesza dochodzenie roszczeń. Likwidacja szkody tą drogą jest zdecydowanie pewniejsza, a przede wszystkim szybsza. Podstawą działania actio directa są zapisy prawne, które narzucają ubezpieczycielowi maksymalny czas na realizację działań i wypłatę odszkodowania z OC sprawcy

Czy actio directa zawsze jest opłacalne? 

Warto mieć na uwadze, że stosowanie actio directa nie jest obowiązkowe. Jako poszkodowany masz pełne prawo zadecydować, jaką drogą będziesz dochodził swoich roszczeń. Może się także zdarzyć, że sprawca zdarzenia sam zaproponuje pokrycie szkód z własnej kieszeni po to, by uniknąć zgłoszenie szkody z OC i utraty zniżek. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, zweryfikuj przede wszystkim, czy rozwiązanie proponowane przez sprawcę jest opłacalne, a oferowana przez niego kwota pokryje wszystkie koszty naprawy. Jeśli dogadanie się z osobą winną kolizji nie jest możliwe, zgłoś zdarzenie do ubezpieczyciela.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z