Alokacja składki

Alokacja składki odnosi się do ubezpieczenia mieszanego na życie i oznacza przekazanie ustalonej części wpłaconej składki do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, a następnie przeznaczenie jest na inwestycje. 

Na czym polega i czemu służy alokacja składki?

W sensie dosłownym alokacja oznacza przeznaczenie czy przydzielenie określonego zasobu do danego procesu. W kontekście ubezpieczeń, mamy do czynienia z alokacją składki ubezpieczeniowej. Oznacza ona część składki, która jest inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe w fundusze kapitałowe. Celem alokacji jest powiększenie oszczędności na rachunku ubezpieczonego. Warto jednak pamiętać, że alokacja składki podlega ryzyku inwestycyjnemu, co oznacza, że ubezpieczony może nie tylko zyskać, ale także stracić. 

Alokacja składki w ubezpieczeniu na życie

Alokacja składki występuje w mieszanym ubezpieczeniu na życie. Jest to produkt o charakterze ochronno-inwestycyjnym, łączący polisę na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oznacza to, że łączy on w sobie klasyczne ubezpieczenie życiowe oraz umowę o inwestowanie umówionej części środków pieniężnych. W praktyce oznacza to przeznaczenie części składki na ochronę, a częściowe alokowanie jej w funduszu kapitałowym. O wysokości alokowanej składki decyduje sam ubezpieczony. 

Przykład alokacji składki ubezpieczeniowej 

Pan Sławek zdecydował się wykupić ubezpieczenie na życie, które składa się z części ochronnej i inwestycyjnej. Składka polisy wynosi 350 złotych miesięcznie. Ubezpieczony sam zadecydował o proporcjach i tak składka z części ochronnej wynosi 200 złotych, a pozostałe 150 złotych przeznaczone zostało do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Od sytuacji na giełdzie zależy to, czy kapitał ten zostanie pomnożony, czy wręcz przeciwnie – Pan Sławek utraci część zainwestowanych funduszy. Oszczędności zgromadzone na rachunku ubezpieczeniowym zostaną mu wypłacone przez towarzystwo na koniec okresu ubezpieczeniowego.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z