Audatex

Audatex to jeden z profesjonalnych serwisów umożliwiających dokładną wycenę kosztów naprawy pojazdów mechanicznych. Ta dokonywana jest na podstawie wyceny wartości szkody i służy przede wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym, rzeczoznawcom, warsztatom samochodowym czy importerom pojazdów. Drugim systemem działającym na podobnej zasadzie jest Eurotax

Jak działa Audatex?

Audatex jest częścią grupy Solera, będącej wiodącym dostawcą rozwiązań usprawniających proces likwidacji szkód. Informacje zgromadzone w systemie Audatex pochodzą od producentów samochodów i dostawców części zamiennych, a aktualizowane są co 30 dni. Na ich podstawie możliwa staje się wycena kosztów naprawy pojazdu. Audatex umożliwia wycenę części wszystkich wiodących producentów oferujących oryginalne podzespoły, ale także ich zamienniki. Obejmuje cennik farb, części wyposażenia, a także informacje dotyczące norm czasowych robocizny, które określone są przez producenta. 

Audatex wspiera procesy likwidacji szkód największych towarzystw ubezpieczeniowych, zapewnia kompleksowe rozwiązanie szkód komunikacyjnych dla warsztatów, a także koncentruje się na współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu likwidacji szkody. 

Audatex w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Podmiotem najczęściej stosującym system Audatex są towarzystwa ubezpieczeniowe i rzeczoznawcy. Dzięki danych uzyskanych z systemu, mogą oni szybko i sprawnie przygotować całą dokumentację wraz z kosztorysem naprawy serwisowej. Na tej podstawie mogą ustalić także wysokość należnego odszkodowania. 

Rola Audatex w procesie likwidacji szkody 

Flagowym produktem Audatex jest platforma AudaNet, która stanowi podstawę rozwiązań do komunikacji i obsługi procesów likwidacji szkód komunikacyjnych. Wspomaga ona automatyzację procesu likwidacji szkody, a także tworzenie kompleksowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu. Uwzględnia zarówno wartość szkód częściowych, jak i szkody całkowitej. 

Jak działa AudaNet?

W procesie wyceny likwidacji szkody, użytkownik platformy musi wprowadzić dane dotyczące konkretnej sprawy, zidentyfikować pojazd oraz opisać jego stan. Konieczne jest opisanie wcześniejszych szkód oraz rodzaju uszkodzeń. Wprowadzić należy wszelkie informacje dotyczące towarzystwa ubezpieczeniowego czy oględzin samochodu oraz zaprezentowanie uszkodzeń w specjalnym programie graficznym. Użytkownik ma wgląd we wszystkie etapy procesu i wiadomości dotyczących przekazywania sprawy pomiędzy kolejnymi uczestnikami rynku likwidacji szkody.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z