Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to rodzaj niezależnego pośrednika ubezpieczeniowego, który reprezentuje interesy klienta. Opracowuje koncepcję ubezpieczenia, negocjuje jej warunki z towarzystwami i pośredniczy w podpisaniu umowy. Brokerem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna lub prawna, która działa wyłącznie na zlecenie podmiotu, który udzielił mu pełnomocnictwa. Broker ubezpieczeniowy nie jest związany z żadnym towarzystwem. 

Broker na rynku ubezpieczeniowym

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem prowadzącym działalność, która polega na pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zajmuje się on przede wszystkim pozyskiwaniem oraz bieżącą obsługą Klienta. Głównym celem działalności brokerskiej jest negocjowanie warunków ubezpieczenia tak, aby były one jak najkorzystniejsze dla klienta, w imieniu którego działa. Działalność brokera ubezpieczeniowego mogą wykonywać jedynie osoby, które uzyskały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, a zawód ten jest regulowany ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń. 

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy?

Główną rolą brokera ubezpieczeniowego jest pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wśród jego zadań można jednak wskazać kilka dodatkowych obowiązków. Należy do nich:

  • udzielanie porad i informacji ubezpieczeniowych,
  • przygotowanie ofert ubezpieczenia,
  • pozyskiwanie nowych klientów,
  • dbałość o prawidłowe prowadzenie sprawy w przypadku wystąpienia szkody i koordynacja działań prowadzących do uzyskania odszkodowania,
  • negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
  • analiza warunków ubezpieczenia klienta,
  • pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy klientem a towarzystwem. 

Czym różni się broker ubezpieczeniowy od agenta ubezpieczeniowego? 

Rola brokera ubezpieczeniowego, na pozór przypomina nieco zawód agenta ubezpieczeniowego. Warto jednak rozróżnić te dwie profesje. Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym podmiotem, który reprezentuje interesy klienta. Nie jest on zatem związany związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym – jest to podstawowa różnica identyfikująca jego zawód. Z kolei praca agenta ubezpieczeniowego polega na reprezentowaniu interesów konkretnego towarzystwa.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z