Budynek

Budynek jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem (nie może się przemieszczać ani ulegać rozkładaniu i składaniu), a wydzielony jest z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Obiekt traktowany jako budynek musi posiadać fundamenty i dach. 

Jakie cechy musi mieć budynek? 

Prawo budowlane określa cztery podstawowe cechy, jakie musi spełnić obiekt, by w świetle prawa był uznany za budynek. Obiekt ten musi:

  • być trwale związany z gruntem,
  • posiadać fundamenty,
  • posiadać dach,
  • posiadać przegrody budowlane, za pomocą których jest wydzielony z przestrzeni. 

Budynek a budowla

Dla wielu budynek to po prostu budowla. Tymczasem przepisy jasno regulują te kwestie i definiują oba pojęcia. W rozumieniu prawa, budowlą możemy nazwać nawet urządzenia zapewniające możliwość korzystania z obiektu budowlanego do jakiego należy zgodnie z przeznaczeniem, natomiast w przypadku budynku, obiekt musi posiadać fundamenty oraz dach. Dodatkowo, jeśli obiekt nie jest związany trwale z gruntem, nie może być uważany za budynek. Zgodnie z nazewnictwem może natomiast być budowlą lub obiektem małej architektury. 

Budynek a budynek mieszkalny 

Ustawa Prawo budowlane oprócz budynku wyróżnia także budynek mieszkalny jednorodzinny. Tym terminem nazywany jest budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Służy on zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowch, a konstrukcyjnie stanowi samodzielną całość. Z takiego obiektu, możliwe jest natomiast wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i jednego użytkowego. Warunkiem jest jednak, by obiekt użytkowy nie przekraczał 30 proc. całkowitej powierzchni budynku. 

Budynek a klasyfikacja ubezpieczycieli 

W kontekście ubezpieczeń i w zależności od ubezpieczyciela, możemy spotkać jeszcze inne rozróżnienie obiektów. Dlatego warto zapoznać się z OWU i sprawdzić jaką klasyfikację budynku przyjęło dane towarzystwo. Gdzieniegdzie możemy spotkać się również z rozróżnieniem budynku wielomieszkaniowego czy budynku mieszkalnego w przebudowie.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z