Budowla

Budowla jest konstrukcją budowlaną niebędącą budynkiem ani obiektem małej architektury. Nazywane są nią również urządzenia, które umożliwiają  korzystanie z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Przykładem budowli są między innymi lotniska, mosty, tunele, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków czy budowle obronne. 

Budowla to nie budynek

W powszechnym rozumieniu, budowla bardzo często utożsamiana jest z budynkiem czy obiektem budowlanym. Tymczasem, terminy te znacząco się od siebie różnią. Co ciekawe, Prawo budowlane nie precyzuje znaczenia budowli, natomiast jego wytłumaczenie znajdziemy w prawie podatkowym. W świetle przepisów, budowla to: 

“Budowla to obiekt budowlany niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury. Budowlą może być również urządzenie budowlane zapewniające możliwość korzystania z obiektu budowlanego do jakiego należy zgodnie z jego przeznaczeniem”. 

Znaczenie warto znać chociażby po to, by wiedzieć jaką ochronę gwarantuje ubezpieczenie nieruchomości. 

Co jest budowlą? Przykłady 

Z terminem budowli spotkamy się w przypadku każdego ubezpieczenia związanego z mieszkaniem czy nieruchomością. Choć prawo podatkowe jednoznacznie definiuje budowlę, każdy ubezpieczyciel może traktować ten termin w nieco inny sposób. Zawsze będzie to jednak konstrukcja trwale związana z gruntem i stanowiąca techniczną i użytkową całość. W świetle prawa przykładem budowli są między innymi:

 • lotniska,
 • drogi,
 • tunele,
 • linie kolejowe,
 • mosty,
 • estakady,
 • sieci techniczne,
 • budowle obronne,
 • budowle ochronne,
 • zbiorniki,
 • wolno stojące instalacje przemysłowe,
 • wolno stojące urządzenia techniczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • składowiska odpadów,
 • budowle sportowe,
 • cmentarze,
 • pomniki.

Budowla oczami ubezpieczycieli

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń możemy jednak spotkać się z nieco innymi przykładami budowli. Niektórzy ubezpieczyciele, terminem tym obejmują także:

 • ogrodzenie posesji wraz z bramą,
 • furtki,
 • nawierzchnie placów i podjazdów, 
 • szopy,
 • szambo,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • przydomowe obiekty służące dekoracji i rekreacji, np. murowane grille, fontanny, oczka wodne czy baseny,
 • kolektory słoneczne,
 • lampy ogrodowe,
 • zadaszenia.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z