Dobrowolne ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenia to grupa ubezpieczeń, które klient zawiera z własnej woli. W odróżnieniu od ubezpieczeń obowiązkowych, występuje tutaj zasada swobody umowy. 

Podział ubezpieczeń

Ustawa z dnia 18 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, wprowadza podział na dwie grupy ubezpieczeń: ubezpieczenia obowiązkowego, czyli takie, którym podlegamy obowiązkowo, ponieważ narzucają to przepisy oraz takie, które zawierane są z własnej woli, czyli ubezpieczenia dobrowolne. Grupa polis o charakterze dobrowolnym obejmuje różne rodzaje ryzyk. 

Rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych 

Choć grupa ryzyk, jakie obejmują ubezpieczenia dobrowolne jest bardzo zróżnicowana, tak wszystkie łączy jedna cecha – ich podstawą jest zasada swoboda umowy. Oznacza to, że sami decydujemy o tym, czy i jaką ochroną chcemy zostać objęci. 

Klasyczny podział wyróżnia poniższe grupy ubezpieczeń dobrowolnych: 

 • wypadkowe i chorobowe,
 • turystyczne,
 • mieszkaniowe,
 • kradzieżowe,
 • ogniowe,
 • rolne,
 • transportowe,
 • techniczne,
 • finansowe,
 • OC i ochrony prawnej,
 • techniczne.

Do najpopularniejszych ubezpieczeń dobrowolnych zaliczamy bez wątpienia ubezpieczenia zdrowotne, turystyczne oraz dobrowolne polisy komunikacyjne, np. ubezpieczenie Autocasco czy Assistance.

Czym są ubezpieczenia obowiązkowe?

Po przeciwnej stronie mamy ubezpieczenia obowiązkowe, które zgodnie z prawem musimy posiadać. Do najpopularniejszych i powszechnie obowiązujących zaliczamy ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podobnie, niektóre zawody muszą zostać objęte obowiązkowym ubezpieczeniem (np. adwokaci i lekarze). Prawo nakłada także obowiązek ubezpieczenia dla rolników, którzy są zobligowani do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z