Ochrona prawna

Ochrona prawna, inaczej ubezpieczenie ochrony prawnej, to ubezpieczenie gwarantujące zwrot kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem spraw natury prawnej. Obejmuje między innymi wynagrodzenie dla pełnomocnika, koszt prowadzenia rozprawy czy pokrycie innych kosztów sądowych. 

Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej? 

Ochrona prawna to dobrowolne ubezpieczenie, które gwarantuje wsparcie w przypadku pojawienia się problemów prawnych. W zależności od oferty, może ona obejmować pomoc począwszy od prawnych konsultacji telefonicznych, pokrycie kosztów postępowania sądowego czy wynagrodzenia dla adwokata. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczony może uzyskać także wsparcie w procesie przygotowania umowy cywilnoprawnej czy innych dokumentów o charakterze prawnym. Pomoc przysługuje ubezpieczonemu zarówno wtedy, gdy jest poszkodowanym, jak i sprawcą.

Co obejmuje ochrona prawna? 

W zależności od towarzystwa i wybranego wariantu polisy, w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczony może liczyć na:

 • doradztwo prawne w przypadku szkód komunikacyjnych na osobie i mieniu,
 • doradztwo w przypadku wykroczeń drogowych,
 • doradztwo w przypadku zatrzymania prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego,
 • reprezentowanie ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym,
 • reprezentowanie ubezpieczonego, gdy toczy się wobec niego postępowanie karne lub administracyjne,
 • wsparcie ubezpieczonego na etapie przygotowań do procesu sądowego,
 • reprezentacji ubezpieczonego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie,
 • pokrycie kosztów postępowania sądowego,
 • pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów,
 • pokrycie kosztów postępowania,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnika. 

Przykład: 

Pan Mirosław brał udział w niegroźnej stłuczce. Kierowca, który odpowiadał za zdarzenie, nie przyznał się jednak do winy. Konieczne okazało się wezwanie policji, w następstwie czego sprawa została skierowana do sądu. W ramach ochrony prawnej, Pan Mirosław mógł skorzystać ze wsparcia prawnego obejmującego zarówno porady prawne, jak i reprezentowanie go w sądzie. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z