Fundator

Fundator jest osobą fizyczną, która na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia posagowego, deklaruje regularne opłacanie składek na rzecz osoby uposażonej. Fundatorem może zostać najbliższa rodzina, ale także dowolna osoba niespokrewniona z osobą uposażoną. 

Czym jest polisa posagowa?

Fundator jest stroną umowy w tak zwanej polisie posagowej, która zabezpiecza finanoweo dziecko na wypadek śmierci rodzica lub zapewnia mu środki finansowe na dorosłe życie. Jest formą polisy ochronno-oszczędnościowej, gdzie składka ubezpieczenia jest częściowo przeznaczana na ochronę, a częściowo na oszczędzanie. Polisa posagowa jest ubezpieczeniem terminowym, czyli zostaje zawarta na określony czas.

Kto może być fundatorem?

Fundatorem może zostać każda osoba fizyczna, która zgłosi chęć regularnego opłacania ustalonych składek na rzecz uposażonego. Fundatorem najczęściej jest rodzic, jednak mogą nim zostać także dziadkowie, także opiekun prawny czy pełnoletnia osoba niespokrewniona z osobą uposażoną. Towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualne regulują kwestię fundatora, określając między innymi maksymalny wiek osoby, która może zawrzeć polisę. 

Kto może być uposażonym?

Uposażonym, na rzecz którego fundator opłaca opłaca składki, nie musi być rodzone dziecko. Może zostać nim wnuk, rodzeństwo czy inna, dowolnie wskazana osoba. 

Kiedy fundusz zostaje wypłacony? 

Środki zebrane przez fundatora najczęściej trafiają do uposażonego w określonym czasie. W przypadku polis mieszanych, gdzie część składki przeznaczana jest na oszczędzanie, a część na ochronę – w przypadku przedwczesnej śmierci rodzica, dziecku przyznane zostanie świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, natomiast w przypadku osiągnięcia pełnoletności – uposażony otrzyma zgromadzone na koncie oszczędności, które może rozdysponować według własnej woli.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z