Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego polega na rozpoznaniu i ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, za którą towarzystwo ubezpieczeniowe, na podstawie umowy ubezpieczeniowej, ponosi odpowiedzialność finansową. Zasadniczym celem identyfikacji ryzyka jest kalkulacja składki ubezpieczeniowej. 

Ryzyko wystąpienia szkody a składka ubezpieczenia

Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego składa się z kilku podstawowych elementów, a jego ocena jest odzwierciedlona w wysokości składki ubezpieczeniowej. Zależność jest prosta – im wyższe ryzyko wystąpienia szkody, tym wyższa składka ubezpieczenia. Jej wysokość powinna pozwalać zarówno na pokrycie ewentualnych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowania, a także utworzenie rezerwy ubezpieczeniowej.

Na jakiej podstawie ustalane jest ryzyko ubezpieczeniowe?

W ocenie ryzyka wykorzystuje się między innymi metodę polegającą na analizie szkód występujących w przeszłości. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, będzie to przyjrzenie się i analiza przeszłości na poszczególnych płaszczyznach. 

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wszelkie szkody zapisane na koncie kierowcy, wypadkowość czy codzienną eksploatację pojazdu. 

Z kolei w przypadku ubezpieczeń na życie, zasadnicze znaczenie będzie miał stan zdrowia ubezpieczonego i informacje zebrane w dotychczasowej dokumentacji medycznej. Towarzystwa identyfikując ryzyko ubezpieczeniowe, korzystają także z różnych dostępnych statystyk – czy to policyjnych, czy medycznych. 

Elementy identyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego

Ryzyko ubezpieczeniowe rozpatrywane jest w kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, za które towarzystwo bierze odpowiedzialność. Wśród elementów identyfikacji możemy wyróżnić między innymi określenie przyczyn i rodzaju ryzyka, charakterystykę zidentyfikowanych rodzajów ryzyka, a także przewidywania dotyczące potencjalnych skutków wystąpienia danego ryzyka.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z