Karencja ubezpieczeniowa

Karencja ubezpieczeniowa to okres od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność ubezpieczyciela. W przypadku szkód, do których doszło w okresie karencji ubezpieczeniowej, towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Celem wprowadzenia karencji jest wyeliminowanie przypadków oszustw ubezpieczeniowych i wyłudzania świadczeń. 

Kiedy spotkamy się z karencją ubezpieczeniową? 

Z terminem karencji ubezpieczeniowej spotkamy się zazwyczaj w przypadku ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych czy majątkowych. Ma ona na celu wykluczenie sytuacji, w której klient zawiera umowę ubezpieczenia bezpośrednio przed spodziewaną szkodą lub zaraz po jej wystąpieniu, a jego intencją jest wyłudzenie odszkodowania. W przypadku ubezpieczeń objętych karencją, aby zadziałała odpowiedzialność towarzystwa, od zawarcia polisy do zdarzenia musi minąć odpowiedni okres. 

Ile trwa karencja ubezpieczeniowa? 

Kwestia trwania karencji ubezpieczeniowej jest kwestią indywidualną i leży w gestii ubezpieczyciela. Zazwyczaj spotkamy się z karencją trwającą miesiąc, 3 lub 6 miesięcy. Oznacza to, że jeśli do zdarzenia, przed którym chroni nas polisa, dojdzie w terminie 3 lub 6 miesięcy od momentu podpisania umowy, wówczas towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. Niekiedy znajdziemy jednak na rynku polisy, gdzie odpowiedzialność zakładu będzie rozpoczynała się już siódmego dnia od zawarcia umowy.

Czy jest możliwe ubezpieczenie bez karencji? 

W przypadku ubezpieczeń na życie czy polis zdrowotnych, karencja jest standardowym zapisem umowy. Większość ubezpieczycieli, zabezpiecza się w ten sposób przed nieuczciwymi praktykami i wyłudzaniem odszkodowania. Niekiedy możliwe jest tzw. wykupienie karencji, które polega na skróceniu czasu jej obowiązywania. Ceną za to są jednak wyższe składki ubezpieczenia. 

Przykład: 

Pani Katarzyna zdecydowała się na wykupienie ubezpieczenia na życie. Zgodnie z zapisami w umowie, karencja ubezpieczeniowa wynosi 6 miesięcy. Niestety już 2 miesiące po zawarciu ubezpieczenia, Pani Katarzyna ciężko zachorowała. Czy w tym przypadku może liczyć na wsparcie ubezpieczyciela? Niestety nie. Do aktywowania odpowiedzialności towarzystwa zostały 4 miesiące. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z