Klauzula ubezpieczeniowa

Klauzula ubezpieczeniowa to zapis w umowie ubezpieczenia, który może ograniczać lub zmieniać zakres ochrony. W praktyce, klauzula ubezpieczeniowa może nakazywać lub zakazywać pewnych działań.

Wpływ klauzuli ubezpieczeniowych na zakres ochrony

Klauzule ubezpieczeniowe stanowią pewnego rodzaju zabezpieczenie dla ubezpieczyciela. To właśnie w zapisach umowy nazywanymi klauzulami, ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo ograniczenia, rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony, będący stroną takiej umowy, powinien zwrócić na nie szczególną uwagę. To od nich zależy ostateczny kształt i zakres polisy. 

Najpopularniejsze klauzule ubezpieczeniowe

W przypadku umów ubezpieczenia możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju klauzulami. Pierwszą, najistotniejszą z punktu widzenia ubezpieczonego, są klauzule wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dotyczą one sytuacji, w których towarzystwo nie wypłaci odszkodowania i za które nie będzie odpowiadało.

Kolejnym typem klauzuli ubezpieczeniowych są z kolei klauzule, które rozszerzają zakres ochrony. To za ich pomocą możemy dowolnie kreować zakres zdarzeń, w przypadku których zadziała ochrona ubezpieczeniowa. Miejmy jednak na uwadze, że klauzule rozszerzające zakres polisy wiążą się z dodatkową składką ubezpieczenia. 

Zawierając umowę z towarzystwem, możemy spotkać się także z klauzulą wyłączającą, która jest korzystna z punktu widzenia osoby ubezpieczonej. Dzięki niej zakres ubezpieczenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb ubezpieczonego. 

Klauzula ubezpieczeniowa a rodzaj polisy

Wspomniane wyżej typy klauzuli spotkamy praktycznie w każdego rodzaju umowie ubezpieczenia. Są one klauzulami głównymi, których zadaniem jest ograniczenie lub rozszerzenie ochrony. Oprócz nich, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, możemy spotkać się z klauzulami zasięgu terytorialnego, klauzulą szkód w mieniu pracowniczym, klauzulą alkoholową czy klauzulą wyrównania sumy ubezpieczenia. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z