Kradzież pojazdu

Kradzież pojazdu to nic innego jak przywłaszczenie pojazdu, bez zgody jego właściciela. Przed konsekwencjami takiej sytuacji możemy się jednak ubezpieczyć. W przypadku kradzieży samochodu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy autocasco. 

W uproszczeniu kradzież samochodu ma miejsce wówczas, gdy dojdzie do jego utraty, a pojazd został przywłaszczony bez wiedzy właściciela. W kontekście ubezpieczeń, pojęcie jest jednak nieco bardziej rozbudowane i może nieco różnić się w zależności od towarzystwa. Niekiedy mianem kradzieży określa się także utratę części składowych pojazdu czy wyposażenia samochodu, po pokonaniu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

Kiedy ubezpieczenie od kradzieży samochodu nie zadziała? 

Teoretycznie polisa Autocasco chroni przed finansowymi skutkami utraty pojazdu. Jednak aby ubezpieczenie zadziałało, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Jakich? Podstawowym warunkiem uprawniającym właściciela do otrzymania odszkodowania jest odpowiednie zabezpieczenie pojazdu od kradzieży. 

Oznacza to, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania na przykład w sytuacji, gdy: 

  • otwarty pojazd pozostawiony był bez nadzoru,
  • gdy kluczyki były zostawione w stacyjce,
  • gdy złodziej wszedł w posiadanie kluczyka umożliwiającego otwarcie pojazdu i odpalenie silnika,
  • gdy pojazd nie był zabezpieczony zgodnie z jego konstrukcją (np. urządzenia zabezpieczające nie były uruchomione).

Przed zawarciem polisy Autocasco warto zwrócić uwagę na zapisy w OWU mówiące o należytym zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą. Tylko wtedy, gdy te zostaną spełnione, ubezpieczyciel będzie mógł uznać zdarzenie i wypłacić odszkodowanie. Najczęściej wymagane są systemy autoalarmowe, immobilisery i blokady elektroniczne. 

Co robić w przypadku kradzieży samochodu? 

W przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu, zdarzenie to musi zostać zgłoszone na policję oraz do ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa określają termin, w którym należy zgłosić szkodę. Warto sprawdzić tę kwestię w OWU, by nie okazało się, że ubezpieczenie nie zadziała, ponieważ nie został dotrzymany termin zgłoszenia szkody

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z