Matematyka aktuarialna

Matematyka aktuarialna, powszechnie nazywana matematyką ubezpieczeniową, to dział matematyki zajmujący się obliczaniem składek i rezerw finansowych. Jej zadaniem jest zgromadzenie takich środków finansowych, które pozwolą na pokrycie ewentualnych świadczeń na rzecz ubezpieczonych i zapewnienie płynności finansowej towarzystwa.

Czemu służy matematyka aktuarialna? 

Głównym celem stosowania matematyki aktuarialnej jest oszacowanie wysokości składek ubezpieczeniowych na podstawie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej tak, aby zgromadzone rezerwy finansowe pozwoliły na zachowanie płynności finansowej towarzystwa. Te mają służyć między innymi pokryciu ewentualnych roszczeń ze strony osób ubezpieczonych i wypłacie odszkodowań. 

Jakie są zadania aktuariusza?

Matematyka aktuarialna, która w rzeczywistości jest specjalistycznym zbiorem metod obliczeniowych, jest podstawową metodą pracy dla każdego ubezpieczyciela. Osobą zajmującą się matematyką ubezpieczeniową jest aktuariusz. Jego rolą jest między innymi wycena produktów ubezpieczeniowych, ustalenie metod tworzenie rezerw czy kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego i rynkowego. Działania aktuariusza sprowadzają się do zgromadzenia na koncie towarzystwa rezerw finansowych, które pomimo zaspokojenia roszczeń osób ubezpieczonych, zapewnią płynność finansową firmy. 

Matematyka aktuarialna a wysokość składek

Kluczowym czynnikiem, od którego uzależniona jest wysokość składki, jest oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Opierając się na statystyce czy rachunku prawdopodobieństwa, możliwe jest określenie wielkości ryzyka, a na jego ustalenie wysokości składki. W tym celu ubezpieczyciel musi wziąć pod uwagę także wysokość ewentualnego odszkodowania. Niedoszacowanie ryzyka może wiązać się ze zbyt małymi wpływami, które w efekcie mogą prowadzić do niewypłacalności ubezpieczyciela. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z