Aktuariusz

Aktuariusz to specjalista, z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, który za pomocą różnych metod analizy matematycznej ocenia ryzyko oraz wartość projektów finansowych. Aktuariusze zatrudniani są głównie przez firmy ubezpieczeniowe, ale także konsultingowe i audytorskie. 

Czym zajmuje się aktuariusz? 

W świetle przepisów, funkcję odpowiedzialną za wycenę rezerw zakładów ubezpieczeń dla wypłacalności może sprawować jedynie aktuariusz. Osoba taka musi posiadać wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i matematyki finansowej, zarządzania ryzykiem, a także demografii czy modelowania finansowego i rachunkowości ubezpieczeniowej. W przypadku sprawowania funkcji aktuarialnej w towarzystwie ubezpieczeniowym, do jego  zadań należy: 

  • ustalania wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
  • wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności,
  • kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego i operacyjnego,
  • opiniowanie sprawozdań rocznych,
  • taryfikacja składek,
  • pomocnicze analizy aktuarialne,
  • wycena i opracowanie prognoz finansowych portfeli ubezpieczeniowych, 
  • budowanie modeli przepływów finansowych,
  • wycena wartości firmy. 

Profil aktuariusza

Aktuariusz pracę znajdzie między innymi w zakładach ubezpieczeniowych i instytucjach finansowych. Choć zawód ten daje sporo perspektyw, nie jest on często wybieraną profesją. W rejestrze aktuariuszy, na koniec 2019 roku, widniało jedynie 407 nazwisk. A jakie wymagania stawia przed kandydatami na to stanowisko prawo? Pracę aktuariusza oraz kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba wykonująca ten zawód, reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów. Zawód ten może wykonywać osoba, która przed Komisją Nadzoru Finansowego zda egzamin aktuarialny i zostanie oficjalnie wpisana do rejestru KNF. Kandydat na aktuariusza musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być karany, musi mieszkać na terenie Polski oraz posiadać wykształcenie wyższe. Ponadto, osoba mająca predyspozycje do pracy na tym stanowisku, powinna wyróżniać się wybitnymi umiejętnościami analitycznymi, a także doskonale znać się na matematyce finansowej. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z