Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenie to sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest wyższa niż faktyczna wartość ubezpieczonego mienia. Zawyżenie wartości nie jest jednak jednoznaczne z wypłaceniem większego odszkodowania – ubezpieczyciel zawsze ponosi odpowiedzialność jedynie do faktycznej wysokości szkody. Jednocześnie, nadubezpieczenie wiąże się ze zwiększeniem składki ubezpieczeniowej.

Jak uniknąć pułapki nadubezpieczenia?

W przypadku ubezpieczeń, kluczowe znaczenie ma zwykle deklaracja wartości naszego majątku, a co za tym idzie dobór sumy ubezpieczenia. Jedną z pułapek, w jaką możemy wpaść przy określaniu wartości mienia jest właśnie nadubezpieczenie. Jest to sytuacja, w której suma ubezpieczenia przedmiotu przewyższa jego rzeczywistą wartość. Zawyżona suma nie przekłada się jednak na wysokość odszkodowania, ponieważ ubezpieczyciel wypłaci je w wysokości odpowiadającej autentycznej wartości. Może się jednak przełożyć na zawyżoną składkę ubezpieczeniową. To właśnie dlatego, ubezpieczając mienie warto zdać się na wycenę ubezpieczyciela, który dokona jej na podstawie specjalistycznych programów. 

Przykład: 

Pan Tomasz zawierając umowę ubezpieczenia nieruchomości, musiał oszacować jej wartość. Zdecydował się także na dodatkową ochronę ruchomości domowych. Nie znając ich faktycznej ceny, podał nieco zawyżoną wartość mienia. Po pewnym czasie, Pan Tomasz padł ofiarą złodzieja. Czy za skradzione sprzęty dostanie równowartość kwoty, jaką deklarował w umowie? Nie do końca. Ubezpieczyciel skorzysta w takiej sytuacji z pomocy rzeczoznawcy, który pozwoli dokładnie oszacować wartość utraconych przedmiotów. Wysokość odszkodowania nie będzie więc uzależniona od wstępnych deklaracji, a od faktycznej wyceny skradzionego mienia. 

Nadubezpieczenie w polisie komunikacyjnej 

W pułapkę nadubezpieczenia bardzo łatwo wpaść także w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Dlaczego? Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie wartości pojazdu. W momencie, gdy zawyżamy nieco wartość naszego samochodu, zapłacimy odpowiednio więcej za jego ochronę. Czy to oznacza, że gwarantujemy sobie wyższą wartość odszkodowania? Absolutnie nie. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę realną wartość pojazdu w dniu wystąpienia szkody, a nie zawyżoną sumę ubezpieczenia.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z