OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które zabezpiecza finansowo osobę ubezpieczoną na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządziła osobom trzecim. Obejmuje zarówno szkody na mieniu, jak i na osobie. OC w życiu prywatnym funkcjonuje najczęściej jako dodatek do ubezpieczenia turystycznego czy ubezpieczenia nieruchomości. 

Przed czym chroni OC w życiu prywatnym? 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to rodzaj ubezpieczenia dobrowolnego, które chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim wskutek zdarzeń, do których doszło nieumyślnie. Obejmuje ono zarówno szkody majątkowe, czyli te wyrządzone na mieniu oraz szkody osobowej, czyli uszkodzenia ciała. 

W jakich sytuacjach przyda się OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym działa w przypadku codziennych aktywności i zdarzeń losowych, w wyniku których szkody mogą doznać osoby trzecie. Wśród nich możemy wyróżnić między innymi: 

  • posiadanie nieruchomości,
  • hodowanie zwierząt domowych,
  • opieka nad dziećmi,
  • amatorskie uprawianie sportu,
  • korzystanie z cudzego mienia, np. podczas wyjazdów turystycznych.

Dla przykładu – jako właściciel mieszkania możesz odpowiadać za zalanie lokalu sąsiada. Jeśli Twój pies pogryzie przechodnia, ten będzie mógł domagać się wypłaty odszkodowania. Jeśli opiekujesz się dzieckiem, a podczas gry w piłkę wybije ono szybę w samochodzie sąsiada – szkody zostaną pokryte z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Dokładnie tak samo działa dodatek OC do polisy turystycznej – jeśli wynajmując apartament czy korzystając z hotelowego pokoju, zniszczysz jego wyposażenie – polisa pokryje skutki szkód. 

Przykład: 

Pan Cezary jest właścicielem mieszkania w centrum miasta. W wyniku awarii pralki, zalał on mieszkanie sąsiada z dołu. Szkody okazały się na tyle duże, że konieczny był remont. W efekcie sąsiad domagał się pokrycia kosztów remontu łazienki. W tej sytuacji, wszelkie należności w związku z zalaniem zostały pokryte z OC w życiu prywatnym Pana Cezarego. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z