Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia to sytuacja, w której osoba ubezpieczona ma prawo zrezygnować z polisy w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, pod warunkiem, że została ona podpisana na dłużej niż 6 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od jej podpisania. 

W jakim czasie można odstąpić od umowy ubezpieczenia?

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia jest nieco specyficznym prawem, które kształtowane jest przede wszystkim przez rodzaj ubezpieczenia i sposób zawarcia umowy. Standardowo, w przypadku umów podpisanych na dłużej niż pół roku, konsument ma 30 dni na rezygnację z umowy, natomiast przedsiębiorcy mogą to zrobić jedynie w okresie 7 dni od momentu jej podpisania. Kwestie odstąpienia reguluje Kodeks cywilny, jednak w przypadku niektórych polis (na przykład w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego) przepisy szczegółowe wprowadzają nieco inne rozwiązania i warunki wypowiedzenia umowy. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC z końcem okresu ubezpieczenia – pobierz wzór
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu – pobierz wzór
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC automatycznie wznowionej na kolejny rok – pobierz wzór

Kiedy odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC jest możliwe?

Kwestie odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Według jej zapisów, odstąpienie od umowy dopuszczalne jest w ściśle określonych sytuacjach. Możliwe jest wtedy, gdy:

  • końca dobiega aktualna umowa ubezpieczenia OC, 
  • w przypadku podwójnego ubezpieczenia, 
  • w przypadku wyrejestrowania samochodu,
  • w sytuacji, gdy korzysta się z OC poprzedniego właściciela. 

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC na odległość

Prawo do odstąpienia od umowy OC uwarunkowane jest także sposobem, w jaki została ona zawarta. W przypadku zawarcia umowy na odległość, czyli przez Internet lub telefon, konsument na prawo wypowiedzenia OC bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od momentu jej zawarcia. Jeśli umowa została zawarta osobiście u agenta ubezpieczeniowego, ubezpieczonemu nie przysługuje prawo do jej odstąpienia.

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy OC

Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia OC?

Odstąpienie od umowy OC może odbyć się na kilka sposobów. By skorzystać z prawa konsumenta w przypadku umowy zawartej na odległość, ubezpieczony musi złożyć wypowiedzenie OC z zachowaniem terminu. Dokument można wysłać pocztą, złożyć go osobiście w towarzystwie lub u agenta albo wysłać przez Internet.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z