15/04/2020 22 lipca, 2021 Komunikacyjne
Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.

Wypowiedzenie OC komunikacyjnego nie jest skomplikowane. Ważne, by wiedzieć kiedy i jak powinniśmy to zrobić, a to szczegółowo wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Wypowiedzenie umowy OC – co to jest?

Polisę OC zawieramy na 12 miesięcy i w jej trakcie nie można z niej zrezygnować tylko dlatego, że przestał nam się podobać ubezpieczyciel czy dostaliśmy lepszą cenę. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego dotyczy 4 konkretnych sytuacji:

 • zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela, gdy kończy nam się aktualna umowa OC,
 • zmiany ubezpieczenia OC przy zmianie właściciela auta,
 • „podwójnego ubezpieczenia”, czyli rezygnacji z polisy automatycznie przedłużonej, gdy mamy wykupioną ochronę w innym towarzystwie,

Z kolei odstąpieniem od umowy ubezpieczenia jest rezygnacja z polisy zakupionej na odległość (przez internet lub telefon).

Wypowiedzenie OC możemy przesłać elektronicznie, pocztą lub kurierem. Możemy też dokument dostarczyć osobiście do siedziby towarzystwa, oddziału lub punktu agencyjnego. 

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Wypowiedzenie musi być w formie pisemnej i o jego ważności decyduje własnoręczny podpis (może być skan). Nie ma ogólnie obowiązującego wzoru dokumentu, ale jest kilka elementów obowiązkowych: 

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC,
 • dane pojazdu, którego dotyczy wypowiadana umowa,
 • okres ubezpieczenia,
 • odręczny podpis wypowiadającego umowę.

W wypowiedzeniu umowy OC musimy też powołać się na podstawę prawną. 

W trzech przypadkach powołujemy się na Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 22 maja 2013 roku:

 • art. 28 – przy wypowiedzeniu umowy na koniec jej trwania,
 • art. 28a – przy „podwójnym ubezpieczenia”, 
 • art. 31 – po zakupie samochodu z OC, z którego nie będziesz korzystać.

Rezygnację z umowy zawartej na odległość reguluje natomiast art. 40 z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC – zmiana ubezpieczyciela

Przy zmianie ubezpieczyciela odpowiedni dokument musimy dostarczyć dotychczasowemu towarzystwu najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania aktualnej polisy. Przykładowo, jeśli umowa kończy nam się 2 września, wypowiedzenie musi dotrzeć do towarzystwa najpóźniej 1 września. Jeśli zrobimy to z (nawet dużym) wyprzedzeniem, umowa skończy nam się… także 2 września. 

Przy wysyłce wypowiedzenia listem tradycyjnym decydującą datą jest dzień nadania. Ale uwaga, tylko w sytuacji, gdy skorzystaliśmy z usług Poczty Polskiej. W innych wypadkach liczyć się będzie data dotarcia dokumentu do ubezpieczyciela. 

Wypowiedzenie polisy OC – podwójne ubezpieczenie 

Jeśli przegapimy termin wypowiedzenia, nasza umowa OC z mocy prawa zostanie automatycznie przedłużona w dotychczasowym towarzystwie. Co zrobić, gdy chcemy mieć polisę gdzie indziej? W każdej chwili możemy wypowiedzieć automatycznie przedłużoną polisę. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktualnego OC komunikacyjnego w innym towarzystwie.

Co istotne, za wykorzystany okres przedłużonej polisy będzie nam naliczona składka. Dotyczy to sytuacji, gdy nową polisę kupiliśmy z tzw. poślizgiem. Przykładowo: kończyła nam się ochrona 2 września, a nowe ubezpieczenie kupiliśmy z datą startu 5 września. Za okres od 2 do 5 września będziemy musieli zapłacić odpowiednią część składki w „starym” towarzystwie. 

Wypowiedzenie umowy OC – kupno samochodu

Gdy kupimy samochód z aktualną polisą OC, umowa ubezpieczenia przechodzi na kupującego. Możemy tę umowę wypowiedzieć w dowolnym momencie lub wykorzystać do końca jej ważności. W tym drugim przypadku pamiętajmy, że obowiązkowe ubezpieczenie nie przedłuży nam się automatycznie.

Wypowiedzenie umowy zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu także musi mieć formę pisemną i być opatrzone własnoręcznym podpisem kupującego. W ciągu 14 dni od złożenia dokumentu ubezpieczyciel zwróci składkę proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ochrony osobie, która była w danym czasie właścicielem auta.

Warto wiedzieć, że za czas, kiedy polisa była do nas przypisana, zakład ubezpieczeń może nam policzyć składkę na nowo. I zgodnie z ustawą będziemy musieli zapłacić ewentualną dopłatę.

Wypowiedzenie OC – umowa zawarta na odległość

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na odległość jesteśmy w sytuacji szczególnej. Prawo daje nam aż 30 dni na odstąpienie umowy. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, odstąpienie od umowy polisy OC składamy na piśmie i z dniem jego dostarczenia umowę OC uważa się za niezawartą. Ale uwaga, obie strony muszą sobie zwrócić to, co wzajemnie otrzymały.

Ubezpieczyciel kwotę opłaconej składki, a klient – składkę za wykorzystany okres ochrony. Obie czynności powinny się zadziać w ciągu 30 dni od daty złożenia odstąpienia.

Wypowiedzenie OC online? To możliwe

Większość ubezpieczycieli na swojej stronie udostępnia przykładowe wypowiedzenie umowy OC. Wzór ten wystarczy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć. Warto skorzystać z najwygodniejszej opcji i przekazać wypowiedzenie polisy OC na wskazany adres mailowy, który większość ubezpieczycieli podaje na swoich www. 

Wyjątkiem jest np. PZU – towarzystwo nie podaje wprost e-maila, za to podpowiada trzy ścieżki, dzięki którym klient może uzyskać instrukcję postępowania przy wypowiedzeniu OC w PZU:

 • kontakt telefoniczny pod numerem: 801 102 102,
 • kontakt w najbliższym oddziale PZU,
 • kontakt z agentem.

PODSUMOWANIE:

 • Wypowiedzenie OC musi być złożone pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed końcem trwania bieżącej umowy. 
 • O ważności wypowiedzenia OC decyduje odręczny podpis. Nawet jeśli wypowiedzenie jest wysyłane skanem.
 • W przypadku zakupu OC zdalnie mamy 30 dni na odstąpienie od umowy ubezpieczenia. 
 • Wygodną formą złożenia wypowiedzenia OC jest wysłanie zeskanowanego dokumentu na wskazany przez ubezpieczyciela adres mailowy.

Agata Wiśniewska

Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.