Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 04.12.2023 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 13 minut.
5/5 - (1 vote)

Standardowa umowa obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego podpisywana jest na okres 12 miesięcy. Co do zasady, nie ma możliwości wcześniejszej rezygnacji z ochrony przed końcem okresu ubezpieczenia. Wypowiedzenie OC dopuszczalne jest jednak w kilku ściśle określonych sytuacjach i jest regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warto więc wiedzieć, kiedy można złożyć wypowiedzenie polisy OC, na jakich zasadach musi się to odbyć i jaki jest wzór wypowiedzenia umowy OC!

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Wypowiedzenie umowy OC nie dla każdego

Każdy kierowca doskonale zdaje sobie sprawę z obowiązków, jakie nakłada na niego prawo. Jednym z nich jest posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązek ten dotyczy właściciela każdego zarejestrowanego w Polsce pojazdu mechanicznego, a od tej reguły nie obowiązuje absolutnie żaden wyjątek. Co więcej – z reguły, z ubezpieczenia OC nie można też zrezygnować podczas trwania umowy ubezpieczeniowej. Ta, w standardowej wersji podpisywana jest na okres 12 miesięcy.

Warto jednak mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach obecna umowa może wiązać się z automatycznym przedłużeniem polisy i ochrona zostanie wówczas przedłużona na kolejny rok, natomiast w innej sytuacji – ochrona ubezpieczyciela wygaśnie dokładnie ostatniego dnia trwania umowy. Nierozerwalnie z kwestią ważności ochrony wiąże się także zagadnienie zrezygnowania z umowy ubezpieczenia OC.

UWAGA: Wiedza dotycząca wypowiedzenia umowy OC przyda się, chociażby po to, by nie wpaść w pułapkę podwójnego ubezpieczenia lub wręcz przeciwnie - uniknąć kary za brak posiadania obowiązkowej polisy. Kary, która może nas naprawdę słono kosztować.

Wypowiedzenie polisy OC – co to jest i kiedy jest możliwe?

Wyobraźmy sobie takie okoliczności. Umowa odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych – podpisana. Czas jej trwania, jak zawsze przy ochronie OC, wynosi 12 miesięcy. Po kilku miesiącach chcielibyśmy jednak wprowadzić pewne modyfikacje – bo przestał podobać nam się ubezpieczyciel, inne towarzystwo oferuje nam lepsze warunki lub po prostu zmieniliśmy zdanie. Ot tak.

Czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w takiej sytuacji jest w ogóle możliwe? Czy można zrezygnować z umowy ochrony OC na podstawie powyższych powodów? W końcu – jaki jest wzór wypowiedzenia umowy OC?

W świetle prawa nie jest to takie proste, by nie powiedzieć, że jest absolutnie niemożliwe. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego możliwe jest tylko w kilku sytuacjach, które dokładnie wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zatem, w jakich sytuacjach dopuszczalne staje się wypowiedzenie obowiązkowej ochrony OC? Rezygnacja z umowy ubezpieczenia OC możliwa jest, gdy w grę wchodzi:

 • zmiana dotychczasowego ubezpieczyciela, gdy kończy nam się aktualna umowa OC,
 • zmiana ubezpieczenia OC przy zmianie właściciela auta,
 • w przypadku „podwójnego ubezpieczenia”, czyli rezygnacji z polisy automatycznie przedłużonej, gdy mamy wykupioną już ochronę w innym towarzystwie.

W tym miejscu warto zauważyć, że możliwe jest także tak zwane odstąpienie od ubezpieczenia OC. Z tą sytuacją mamy z kolei do czynienia w momencie zakupu polisy ubezpieczenia komunikacyjnego na odległość, czyli wówczas, gdy umowa zostaje zawarta poprzez internet lub telefon.

UWAGA: Wypowiedzenie OC możemy przesłać elektronicznie, pocztą lub kurierem. Możemy też dokument dostarczyć osobiście do siedziby towarzystwa, oddziału lub punktu agencyjnego.

Kiedy wypowiedzieć umowę OC?

Mając już wiedzę na temat okoliczności, w których wypowiedzenie ochrony OC jest w ogóle możliwe, warto też mieć świadomość tego, że w przypadku wypowiedzenia umowy OC obowiązują pewne terminy. Miejmy na uwadze, że w przypadku, gdy auto pozostaje własnością tego samego ubezpieczyciela, a dodatkowo ten nie zalega z płatnością żadnych składek, ubezpieczenie OC ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy. Jest to oczywiście niezwykle wygodne rozwiązanie, gdyż jeśli nadal interesuje nas oferta tego ubezpieczyciela, nie musimy pamiętać o jej terminie czy spotykać się z pracownikiem towarzystwa w jego biurze. Oszczędzamy tym samym cenny czas.

Jeśli w tym czasie znajdziemy ofertę, która okaże się dla nas korzystniejsza i podpiszemy nową umowę, możemy wpaść w pułapkę tak zwanego podwójnego ubezpieczenia. Efektem tego będzie konieczność opłacania składek w dwóch towarzystwach jednocześnie. Aby do tego nie dopuścić, musimy pamiętać, że wypowiedzenie ochrony OC musimy złożyć najpóźniej dzień przed upływem ważności polisy.

Zupełnie inaczej będzie jednak wyglądała kwestia terminów na wypowiedzenie umowy ochrony OC w sytuacji, kiedy korzystamy z polisy poprzedniego właściciela auta. W takim przypadku, według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, chcąc zmienić ubezpieczyciela, czas na złożenie wypowiedzenie polisy zbywcy jest w zasadzie nieograniczony.

W praktyce oznacza to, że nowy właściciel pojazdu może zrezygnować z umowy obowiązkowego ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania umowy OC zawartej przez zbywcę samochodu. Wielu kierowców decyduje się jednak pozostać, na okres trwania ochrony, przy ubezpieczeniu poprzedniego właściciela samochodu.

Warto pamiętać, że taka umowa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu. Nowy nabywca auta musi więc pamiętać o terminie wygaśnięcia ochrony, by nie zapłacić kary za brak ważnego OC. Warto dodać, że tego rodzaju sytuacje, kiedy nowy właściciel auta, który przyjął polisę po zbywcy, zapomniał później o jej wygaśnięciu, stanowią jedną z najczęstszych przyczyn kary za brak ważnego ubezpieczenia OC.

A te mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych, jeśli jeździmy samochodem osobowym bez ważnego ubezpieczenia OC od co najmniej dwóch tygodni.

A co z osobami, które zdecydowały się na zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez internet i podpisały umowę ubezpieczenia OC na odległość? W takiej sytuacji, czas na złożenie wypowiedzenia polisy OC wynosi dokładnie 30 dni od momentu zawarcia umowy.

Beesafe – wypowiedzenie umowy OC. Jak wygląda wzór?

Załóżmy więc, że pojawia się chęć, by wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. Spełniamy też jeden z powyższych warunków, dzięki czemu mamy prawo do rezygnacji z ochrony u dotychczasowego ubezpieczyciela. Oprócz samej chęci, by wypowiedzenie umowy OC miało moc prawną, musimy także nadać mu odpowiednią formę. Jaki jest wzór złożenia wypowiedzenia polisy OC?

To, co najważniejsze – wypowiedzenie musi być sporządzone w formie pisemnej, a o jego ważności decyduje własnoręczny podpis właściciela pojazdu (może być skan). Choć nie obowiązuje jeden konkretny wzór, by prawidłowo wypowiedzieć umowę OC, to jednak możemy wskazać kilka elementów, które musi zawierać taki dokument. Wzór wypowiedzenia polisy musi obejmować takie informacje, jak:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC,
 • dane pojazdu, którego dotyczy wypowiadana umowa,
 • okres ubezpieczenia,
 • odręczny podpis wypowiadającego umowę.

Warto również podać w zgłoszeniu numer konta bankowego, na które wpłynie zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli za okres od dnia złożenia wypowiedzenia do końca umowy OC.

Pamiętajmy, że wypowiedzenie umowy OC musi zawierać także informację o podstawie prawnej dopuszczającej wypowiedzenie takiej umowy. W trzech przypadkach powołujemy się na Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 22 maja 2013 roku:

 • 28 – przy wypowiedzeniu umowy na koniec jej trwania,
 • 28a – przy „podwójnym ubezpieczenia”,
 • 31 – po zakupie samochodu z OC, z którego nie będziesz korzystać.

Rezygnację z umowy zawartej na odległość reguluje natomiast art. 40 z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Zmiana ubezpieczyciela – jak wypowiedzieć OC?

Nasza umowa odpowiedzialności cywilnej właśnie dobiega końca, więc skuszeni opcją znalezienia tańszej polisy, szukamy ubezpieczyciela, który będzie nam w stanie zagwarantować lepsze warunki. Znaleźliśmy tańsze ubezpieczenie samochodu, więc pozostaje nam złożenie wypowiedzenia polisy OC w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń. Jak już wiemy, przy zmianie ubezpieczyciela odpowiedni dokument musimy dostarczyć dotychczasowemu towarzystwu najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania aktualnej polisy.

Przykładowo, jeśli umowa kończy nam się 2. września, wypowiedzenie musi dotrzeć do towarzystwa najpóźniej 1. września. Jeśli zrobimy to z (nawet dużym) wyprzedzeniem, umowa skończy nam się… także 2 września.

Przy wysyłce wypowiedzenia listem tradycyjnym decydującą datą jest dzień nadania. Ma to jednak zastosowanie tylko w sytuacji, gdy skorzystaliśmy z usług Poczty Polskiej. W innych wypadkach liczyć się będzie data dotarcia dokumentu do ubezpieczyciela.

Rezygnacja z ubezpieczenia OC – podwójne ubezpieczenie

Jesteś tuż przed końcem obowiązywania polisy, a samochód pozostaje własnością tego samego kierowcy? Jeśli nie zalegasz z płatnością żadnych składek, nie musisz podpisywać kolejnej umowy w placówce ubezpieczyciela.  Warto wiedzieć, że jeśli przegapimy termin wypowiedzenia, nasza umowa OC z mocy prawa zostanie automatycznie przedłużona w dotychczasowym towarzystwie.

Co zrobić, gdy chcemy mieć polisę gdzie indziej? W każdej chwili możemy prawidłowo wypowiedzieć polisę OC automatycznie przedłużoną.

Tutaj należy jednak pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia OC równie ważna jest ciągłość ubezpieczeniowa. Miejmy na uwadze, że już jeden dzień bez ważnej ochrony, naraża nas na wysokie kary finansowe. W związku z tym, zanim zrezygnujemy skorzystamy z możliwości wypowiedzenia polisy OC w jednym towarzystwie, warto zadbać o polisę u innego ubezpieczyciela.

UWAGA: Za wykorzystany okres przedłużonej polisy będzie nam naliczona składka. Dotyczy to sytuacji, gdy nową polisę kupiliśmy z tzw. poślizgiem. Przykładowo: kończyła nam się ochrona 2. września, a nowe ubezpieczenie OC kupiliśmy z datą startu 5. września. Za okres od 2. do 5. września będziemy musieli zapłacić odpowiednią część składki w „starym” towarzystwie.

Wypowiedzenie umowy OC – kupno samochodu

Decydując się na kupno samochodu, poniekąd w pakiecie dostajemy ważne ubezpieczenie OC. Jak to możliwe? Polisa odpowiedzialności cywilnej przypisana jest do konkretnego pojazdu, a nie jego właściciela. Jeśli więc umowa ubezpieczenia nie dobiegła końca, dotychczasowy właściciel pojazdu zobowiązany jest do przekazania nam umowy ubezpieczeniowej.

My, jako nowi właściciele, mamy dwie opcje do wyboru. Możemy tę umowę wypowiedzieć w dowolnym momencie lub wykorzystać do końca jej ważności. W tym drugim przypadku pamiętajmy, że obowiązkowe ubezpieczenie nie przedłuży nam się automatycznie, w związku z czym warto trzymać rękę na pulsie i dopilnować terminów.

Wypowiedzenie umowy zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu także musi mieć formę pisemną i być opatrzone własnoręcznym podpisem kupującego. W ciągu 14 dni od złożenia dokumentu ubezpieczyciel zwróci składkę proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ochrony osobie, która była w danym czasie właścicielem auta. Warto wiedzieć, że za czas, kiedy polisa była do nas przypisana, zakład ubezpieczeń może nam policzyć składkę na nowo. I zgodnie z ustawą będziemy musieli zapłacić ewentualną dopłatę.

Wypowiedzenie polisy OC – umowa zawarta na odległość

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku zawarcia umowy  obowiązkowego ubezpieczenia OC na odległość jesteśmy w sytuacji szczególnej. Prawo daje nam aż 30 dni na odstąpienie od umowy. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, odstąpienie od umowy  OC składamy na piśmie i z dniem jego dostarczenia umowę OC uważa się za niezawartą.

UWAGA: Obie strony muszą sobie zwrócić to, co wzajemnie otrzymały. Ubezpieczyciel kwotę opłaconej składki, a klient – składkę za wykorzystany okres ochrony. Obie czynności powinny się zadziać w ciągu 30 dni od daty złożenia odstąpienia.

Wypowiedzenie umowy OC online – czy to możliwe?

Większość ubezpieczycieli na swojej stronie udostępnia przykładowy wzór wypowiedzenia polisy OC. Wzór ten wystarczy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do odpowiedniego towarzystwa. W jaki sposób to zrobić? Jeśli zdecydujemy się na wypowiedzenie OC,  sprawdźmy też, jaką drogę preferuje nasz ubezpieczyciel. Warto skorzystać z najwygodniejszej opcji i przekazać wypowiedzenie umowy ochrony OC na wskazany adres mailowy, który większość ubezpieczycieli podaje na swoich stronach.

PODSUMOWANIE:

 • Klasyczna umowa ubezpieczenia OC podpisywania jest na okres 12 miesięcy i co do zasady nie ma możliwości jej wcześniejszego rozwiązania.
 • Wypowiedzenie OC możliwe jest wówczas, gdy kupiłeś auto z polisą OC poprzedniego właściciela i chcesz zmienić ubezpieczyciela, wpadłeś w pułapkę podwójnego ubezpieczenia lub chcesz zrezygnować z umowy, która uległa automatycznemu przedłużeniu.
 • Wypowiedzenie umowy OC musi być złożone pisemnie najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania bieżącej umowy. O jego ważności decyduje odręczny podpis.
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC możliwe jest w przypadku zakupu ubezpieczenia na odległość, w ciągu 30 dni zawarcia umowy.
 • Wzór wypowiedzenia polisy OC musi zawierać dane osoby wypowiadającej umowę, dane pojazdu, którego dotyczy wypowiadana umowa, okres ubezpieczenia, odręczny podpis wypowiadającego umowę OC. Wzór wypowiedzenia umowy dostępny jest na stronie Beesafe.
 • Wygodną formą złożenia wypowiedzenia OC jest wysłanie zeskanowanego dokumentu na wskazany przez ubezpieczyciela adres mailowy.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Budowa DK9
Budowa DK9 Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
GDDKiA zapowiedziała budowę nowego odcinka drogi krajowej DK9, który będzie kluczowym elementem poprawy ruchu na osi północ-południe w okolicach Rzeszowa. Ten imponujący fragment trasy rozciągnie się na 60 kilometrów, stanowiąc znaczący krok w ułatwieniu podróży dla kierowców w tym...
Czytaj dalej
Które auta mogą jeździć na E10
Które auta mogą jeździć na E10? Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne
Od 1 stycznia 2024 roku, polskie stacje paliw wprowadzają rewolucyjną zmianę - benzynę silnikową 95-oktanową zawierającą do 10% biokomponentów, znaną jako E10. Ta przełomowa inicjatywa zastąpi obecną benzynę E5 o tej samej liczbie oktanowej. Co to oznacza dla kierowców i jak wpłynie...
Czytaj dalej