15/04/2020 8 listopada, 2021 Komunikacyjne
Ten artykuł przeczytasz w 6 minut.

Wypowiedzenie OC komunikacyjnego nie jest skomplikowane. Ważne, by wiedzieć kiedy i jak powinniśmy to zrobić, a to szczegółowo wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Wypowiedzenie umowy OC – co to jest?

Polisę OC zawieramy na 12 miesięcy i w jej trakcie nie można z niej zrezygnować tylko dlatego, że przestał nam się podobać ubezpieczyciel czy dostaliśmy lepszą cenę. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego dotyczy 4 konkretnych sytuacji:

 • zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela, gdy kończy nam się aktualna umowa OC,
 • zmiany ubezpieczenia OC przy zmianie właściciela auta,
 • „podwójnego ubezpieczenia”, czyli rezygnacji z polisy automatycznie przedłużonej, gdy mamy wykupioną ochronę w innym towarzystwie,

Z kolei odstąpieniem od umowy ubezpieczenia jest rezygnacja z polisy zakupionej na odległość (przez internet lub telefon).

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC z końcem okresu ubezpieczenia – pobierz wzór
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu – pobierz wzór
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC automatycznie wznowionej na kolejny rok – pobierz wzór

Wypowiedzenie OC możemy przesłać elektronicznie, pocztą lub kurierem. Możemy też dokument dostarczyć osobiście do siedziby towarzystwa, oddziału lub punktu agencyjnego. 

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Wypowiedzenie musi być w formie pisemnej i o jego ważności decyduje własnoręczny podpis (może być skan). Nie ma ogólnie obowiązującego wzoru dokumentu, ale jest kilka elementów obowiązkowych: 

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC,
 • dane pojazdu, którego dotyczy wypowiadana umowa,
 • okres ubezpieczenia,
 • odręczny podpis wypowiadającego umowę.

W wypowiedzeniu umowy OC musimy też powołać się na podstawę prawną. 

W trzech przypadkach powołujemy się na Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 22 maja 2013 roku:

 • art. 28 – przy wypowiedzeniu umowy na koniec jej trwania,
 • art. 28a – przy „podwójnym ubezpieczenia”, 
 • art. 31 – po zakupie samochodu z OC, z którego nie będziesz korzystać.

Rezygnację z umowy zawartej na odległość reguluje natomiast art. 40 z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC – zmiana ubezpieczyciela

Przy zmianie ubezpieczyciela odpowiedni dokument musimy dostarczyć dotychczasowemu towarzystwu najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania aktualnej polisy. Przykładowo, jeśli umowa kończy nam się 2 września, wypowiedzenie musi dotrzeć do towarzystwa najpóźniej 1 września. Jeśli zrobimy to z (nawet dużym) wyprzedzeniem, umowa skończy nam się… także 2 września. 

Przy wysyłce wypowiedzenia listem tradycyjnym decydującą datą jest dzień nadania. Ale uwaga, tylko w sytuacji, gdy skorzystaliśmy z usług Poczty Polskiej. W innych wypadkach liczyć się będzie data dotarcia dokumentu do ubezpieczyciela. 

Wypowiedzenie polisy OC – podwójne ubezpieczenie 

Jeśli przegapimy termin wypowiedzenia, nasza umowa OC z mocy prawa zostanie automatycznie przedłużona w dotychczasowym towarzystwie. Co zrobić, gdy chcemy mieć polisę gdzie indziej? W każdej chwili możemy wypowiedzieć automatycznie przedłużoną polisę. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktualnego OC komunikacyjnego w innym towarzystwie.

Co istotne, za wykorzystany okres przedłużonej polisy będzie nam naliczona składka. Dotyczy to sytuacji, gdy nową polisę kupiliśmy z tzw. poślizgiem. Przykładowo: kończyła nam się ochrona 2 września, a nowe ubezpieczenie kupiliśmy z datą startu 5 września. Za okres od 2 do 5 września będziemy musieli zapłacić odpowiednią część składki w „starym” towarzystwie. 

Wypowiedzenie umowy OC – kupno samochodu

Gdy kupimy samochód z aktualną polisą OC, umowa ubezpieczenia przechodzi na kupującego. Możemy tę umowę wypowiedzieć w dowolnym momencie lub wykorzystać do końca jej ważności. W tym drugim przypadku pamiętajmy, że obowiązkowe ubezpieczenie nie przedłuży nam się automatycznie.

Wypowiedzenie umowy zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu także musi mieć formę pisemną i być opatrzone własnoręcznym podpisem kupującego. W ciągu 14 dni od złożenia dokumentu ubezpieczyciel zwróci składkę proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ochrony osobie, która była w danym czasie właścicielem auta.

Warto wiedzieć, że za czas, kiedy polisa była do nas przypisana, zakład ubezpieczeń może nam policzyć składkę na nowo. I zgodnie z ustawą będziemy musieli zapłacić ewentualną dopłatę.

Wypowiedzenie OC – umowa zawarta na odległość

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na odległość jesteśmy w sytuacji szczególnej. Prawo daje nam aż 30 dni na odstąpienie umowy. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, odstąpienie od umowy polisy OC składamy na piśmie i z dniem jego dostarczenia umowę OC uważa się za niezawartą. Ale uwaga, obie strony muszą sobie zwrócić to, co wzajemnie otrzymały.

Ubezpieczyciel kwotę opłaconej składki, a klient – składkę za wykorzystany okres ochrony. Obie czynności powinny się zadziać w ciągu 30 dni od daty złożenia odstąpienia.

Wypowiedzenie OC online? To możliwe

Większość ubezpieczycieli na swojej stronie udostępnia przykładowe wypowiedzenie umowy OC. Wzór ten wystarczy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć. Warto skorzystać z najwygodniejszej opcji i przekazać wypowiedzenie polisy OC na wskazany adres mailowy, który większość ubezpieczycieli podaje na swoich www. 

Wyjątkiem jest np. PZU – towarzystwo nie podaje wprost e-maila, za to podpowiada trzy ścieżki, dzięki którym klient może uzyskać instrukcję postępowania przy wypowiedzeniu OC w PZU:

 • kontakt telefoniczny pod numerem: 801 102 102,
 • kontakt w najbliższym oddziale PZU,
 • kontakt z agentem.

PODSUMOWANIE:

 • Wypowiedzenie OC musi być złożone pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed końcem trwania bieżącej umowy. 
 • O ważności wypowiedzenia OC decyduje odręczny podpis. Nawet jeśli wypowiedzenie jest wysyłane skanem.
 • W przypadku zakupu OC zdalnie mamy 30 dni na odstąpienie od umowy ubezpieczenia. 
 • Wygodną formą złożenia wypowiedzenia OC jest wysłanie zeskanowanego dokumentu na wskazany przez ubezpieczyciela adres mailowy.

Agata Wiśniewska

Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.