Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 12 minut.
Rate this post

Standardowa umowa obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego podpisywana jest na okres 12 miesięcy. Co do zasady, nie ma możliwości wcześniejszej rezygnacji z ochrony. Wypowiedzenie umowy OC dopuszczalne jest jednak w kilku ściśle określonych sytuacjach i jest regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Warto więc wiedzieć, kiedy można dokonać wypowiedzenia umowy OC, na jakich zasadach musi się to odbyć i jaki jest wzór wypowiedzenia umowy! 

<3
Uzupełnij tylko 2 pola i poznaj cenę OC/AC od razu!Poznaj cenę OC
X

Umowa ubezpieczenia OC w pigułce – to warto wiedzieć!

Każdy kierowca doskonale zdaje sobie sprawę z obowiązków, jakie nakłada na niego prawo. Jednym z nich jest posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten dotyczy właściciela każdego zarejestrowanego w Polsce pojazdu mechanicznego, a od tej reguły nie obowiązuje absolutnie żaden wyjątek. Co więcej – z reguły, z ubezpieczenia OC nie można też zrezygnować podczas trwania umowy ubezpieczeniowej. Ta, w standardowej wersji podpisywana jest na okres 12 miesięcy. 

Warto jednak mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach umowa ta odnowi się automatycznie i ochrona zostanie wówczas przedłużona na kolejny rok, natomiast w innej sytuacji – ochrona ubezpieczyciela wygaśnie dokładnie ostatniego dnia trwania umowy. Nierozerwalnie z kwestią ważności ochrony wiąże się także zagadnienie zrezygnowania z  umowy ubezpieczenia OC. 

UWAGA: Wiedza dotycząca wypowiedzenia umowy OC przyda się chociażby po to, by nie wpaść w pułapkę podwójnego ubezpieczenia lub wręcz przeciwnie - uniknąć kary za brak posiadania obowiązkowej polisy. Kary, która może nas naprawdę słono kosztować.

Wypowiedzenie umowy OC – co to jest i kiedy jest możliwe?

Umowa odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych – podpisana. Czas jej trwania – 12 miesięcy. Po kilku miesiącach chcielibyśmy jednak wprowadzić pewne modyfikacje – bo przestał podobać nam się ubezpieczyciel, inne towarzystwo oferuje nam lepsze warunki lub po prostu zmieniliśmy zdanie. Ot tak. Czy wypowiedzenie umowy OC w takiej sytuacji jest w ogóle możliwe? Czy można zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC tylko z powodu własnego “widzimisię”? W końcu – jaki jest wzór wypowiedzenia umowy? 

W świetle prawa nie jest to takie proste, by nie powiedzieć, że jest absolutnie niemożliwe. Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego możliwe jest tylko w kilku sytuacjach, które dokładnie wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zatem, w jakich sytuacjach dopuszczalne staje się wypowiedzenie umowy OC? Rezygnacja z umowy ubezpieczenia OC możliwa jest, gdy w grę wchodzi:

 • zmiana dotychczasowego ubezpieczyciela, gdy kończy nam się aktualna umowa OC,
 • zmiana ubezpieczenia OC przy zmianie właściciela auta,
 • w przypadku „podwójnego ubezpieczenia”, czyli rezygnacji z polisy automatycznie przedłużonej, gdy mamy wykupioną już ochronę w innym towarzystwie.

W tym miejscu warto zauważyć, że możliwe jest także tak zwane odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC. Z tą sytuacją mamy z kolei do czynienia w momencie zakupu polisy ubezpieczenia komunikacyjnego na odległość, czyli wówczas, gdy umowa zostaje zawarta poprzez internet lub telefon.

UWAGA: Wypowiedzenie OC możemy przesłać elektronicznie, pocztą lub kurierem. Możemy też dokument dostarczyć osobiście do siedziby towarzystwa, oddziału lub punktu agencyjnego.

Kiedy wypowiedzieć OC? 

Mając już wiedzę na temat okoliczności, w których wypowiedzenie umowy OC jest w ogóle możliwe, warto też mieć świadomość tego, że w przypadku wypowiedzenia umowy OC obowiązują pewne terminy. Miejmy na uwadze, że w przypadku, gdy auto pozostaje własnością tego samego ubezpieczyciela, a dodatkowo ten nie zalega z płatnością żadnych składek, ubezpieczenie OC ulegnie automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy.

Jeśli w tym czasie znajdziemy ofertę, która okaże się dla nas korzystniejsza i podpiszemy nową umowę, możemy wpaść w pułapkę tak zwanego podwójnego ubezpieczenia. Efektem tego będzie konieczność opłacania składek w dwóch towarzystwach jednocześnie. Aby do tego nie dopuścić musimy pamiętać, że wypowiedzenie umowy OC musimy złożyć najpóźniej dzień przed upływem ważności polisy. 

Zupełnie inaczej będzie jednak wyglądała kwestia terminów na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w sytuacji, kiedy korzystamy z polisy poprzedniego właściciela auta. W takim przypadku, chcąc zmienić ubezpieczyciela, czas na złożenie wypowiedzenia umowy OC jest jakby nieograniczony. W praktyce oznacza to, że nowy właściciel pojazdu może zrezygnować z umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie. 

A co z osobami, które zdecydowały się na zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez internet i podpisały umowę na odległość? W takiej sytuacji, czas na złożenie wypowiedzenia umowy OC wynosi dokładnie 30 dni od momentu zawarcia umowy. 

Wzór wypowiedzenia umowy OC – co wypowiedzenie umowy OC musi zawierać? 

Załóżmy więc, że pojawia się chęć wypowiedzenia umowy OC. Spełniamy też jeden z powyższych warunków, dzięki czemu mamy prawo do rezygnacji z ochrony u dotychczasowego ubezpieczyciela. Oprócz samej chęci, by wypowiedzenie umowy OC miało moc prawną, musimy także nadać mu odpowiednią formę. Jaki jest wzór wypowiedzenia umowy? To, co najważniejsze – wypowiedzenie musi być sporządzone w formie pisemnej, a o jego ważności decyduje własnoręczny podpis właściciela pojazdu (może być skan). Choć nie obowiązuje jeden konkretny wzór wypowiedzenia umowy, możemy wskazać kilka elementów, które musi zawierać taki dokument. Wzór wypowiedzenia umowy musi obejmować takie informacje, jak:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC,
 • dane pojazdu, którego dotyczy wypowiadana umowa,
 • okres ubezpieczenia,
 • odręczny podpis wypowiadającego umowę.

Pamiętajmy, że wypowiedzenie umowy OC musi zawierać także informację o podstawie prawnej dopuszczającej wypowiedzenie takiej umowy. W trzech przypadkach powołujemy się na Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 22 maja 2013 roku:

 • art. 28 – przy wypowiedzeniu umowy na koniec jej trwania,
 • art. 28a – przy „podwójnym ubezpieczenia”, 
 • art. 31 – po zakupie samochodu z OC, z którego nie będziesz korzystać.

Rezygnację z umowy zawartej na odległość reguluje natomiast art. 40 z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – zmiana ubezpieczyciela

Nasza umowa odpowiedzialności cywilnej właśnie dobiega końca, więc skuszeni opcją znalezienia tańszej polisy, szukamy ubezpieczyciela, który będzie nam w stanie zagwarantować lepsze warunki. Tańsze OC znalezione, więc pozostaje nam złożenie wypowiedzenia umowy OC w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń. Jak już wiemy, przy zmianie ubezpieczyciela odpowiedni dokument musimy dostarczyć dotychczasowemu towarzystwu najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania aktualnej polisy.

Przykładowo, jeśli umowa kończy nam się 2. września, wypowiedzenie musi dotrzeć do towarzystwa najpóźniej 1. września. Jeśli zrobimy to z (nawet dużym) wyprzedzeniem, umowa skończy nam się… także 2 września. 

Przy wysyłce wypowiedzenia listem tradycyjnym decydującą datą jest dzień nadania. Ma to jednak zastosowanie tylko w sytuacji, gdy skorzystaliśmy z usług Poczty Polskiej. W innych wypadkach liczyć się będzie data dotarcia dokumentu do ubezpieczyciela. 

Wypowiedzenie umowy OC – podwójne ubezpieczenie 

Kończy się umowa ubezpieczenia OC, a samochód pozostaje własnością tego samego kierowcy. Ten ma czystą sytuację i nie zalega z płatnością żadnych składek. Jeśli przegapimy termin wypowiedzenia, nasza umowa OC z mocy prawa zostanie automatycznie przedłużona w dotychczasowym towarzystwie. Co zrobić, gdy chcemy mieć polisę gdzie indziej? W każdej chwili możemy wypowiedzieć automatycznie przedłużoną polisę. 

Tutaj należy jednak pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia OC równie ważna jest ciągłość ubezpieczeniowa. Miejmy na uwadze, że już jeden dzień bez ważnej ochrony, naraża nas na wysokie kary finansowe. W związku z tym, zanim zrezygnujemy skorzystamy z możliwości wypowiedzenia umowy OC w jednym towarzystwie, warto zadbać o polisę u innego ubezpieczyciela.

UWAGA: Za wykorzystany okres przedłużonej polisy będzie nam naliczona składka. Dotyczy to sytuacji, gdy nową polisę kupiliśmy z tzw. poślizgiem. Przykładowo: kończyła nam się ochrona 2. września, a nowe ubezpieczenie kupiliśmy z datą startu 5. września. Za okres od 2. do 5. września będziemy musieli zapłacić odpowiednią część składki w „starym” towarzystwie.

Wypowiedzenie umowy OC – kupno samochodu

Decydując się na kupno samochodu, poniekąd w pakiecie dostajemy ważne ubezpieczenie OC. Jak to możliwe? Polisa odpowiedzialności cywilnej przypisana jest do konkretnego pojazdu, a nie jego właściciela. Jeśli więc umowa ubezpieczenia nie dobiegła końca, dotychczasowy właściciel pojazdu zobowiązany jest do przekazania nam umowy ubezpieczeniowej. My, jako nowi właściciele, mamy dwie opcje do wyboru. Możemy tę umowę wypowiedzieć w dowolnym momencie lub wykorzystać do końca jej ważności. W tym drugim przypadku pamiętajmy, że obowiązkowe ubezpieczenie nie przedłuży nam się automatycznie, w związku z czym warto trzymać rękę na pulsie i dopilnować terminów. 

Wypowiedzenie umowy zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu także musi mieć formę pisemną i być opatrzone własnoręcznym podpisem kupującego. W ciągu 14 dni od złożenia dokumentu ubezpieczyciel zwróci składkę proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ochrony osobie, która była w danym czasie właścicielem auta. Warto wiedzieć, że za czas, kiedy polisa była do nas przypisana, zakład ubezpieczeń może nam policzyć składkę na nowo. I zgodnie z ustawą będziemy musieli zapłacić ewentualną dopłatę.

Wypowiedzenie polisy OC – umowa zawarta na odległość

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na odległość jesteśmy w sytuacji szczególnej. Prawo daje nam aż 30 dni na odstąpienie od umowy. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach, odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC składamy na piśmie i z dniem jego dostarczenia umowę OC uważa się za niezawartą.

UWAGA: Obie strony muszą sobie zwrócić to, co wzajemnie otrzymały. Ubezpieczyciel kwotę opłaconej składki, a klient – składkę za wykorzystany okres ochrony. Obie czynności powinny się zadziać w ciągu 30 dni od daty złożenia odstąpienia.

Wypowiedzenie umowy OC online – czy to możliwe?

Większość ubezpieczycieli na swojej stronie udostępnia przykładowy wzór wypowiedzenia umowy OC. Wzór ten wystarczy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do odpowiedniego towarzystwa. W jaki sposób to zrobić? Jeśli zdecydujemy się na złożenie wypowiedzenia umowy OC sprawdźmy też, jaką drogę preferuje nasz ubezpieczyciel. Warto skorzystać z najwygodniejszej opcji i przekazać wypowiedzenie umowy OC na wskazany adres mailowy, który większość ubezpieczycieli podaje na swoich www.

PODSUMOWANIE:

 • Klasyczna umowa ubezpieczenia OC podpisywania jest na okres 12 miesięcy i co do zasady nie ma możliwości jej wcześniejszego rozwiązania. 
 • Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest wówczas, gdy kupiłeś auto z polisą OC poprzedniego właściciela i chcesz zmienić ubezpieczyciela, wpadłeś w pułapkę podwójnego ubezpieczenia lub chcesz zrezygnować z umowy, która uległa automatycznemu przedłużeniu.
 • Wypowiedzenie umowy OC musi być złożone pisemnie najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania bieżącej umowy. O jego ważności decyduje odręczny podpis. 
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC możliwe jest w przypadku zakupu ubezpieczenia na odległość, w ciągu 30 dni zawarcia umowy. 
 • Wzór wypowiedzenia umowy OC musi zawierać dane osoby wypowiadającej umowę, dane pojazdu, którego dotyczy wypowiadana umowa, okres ubezpieczenia, odręczny podpis wypowiadającego umowę. Wzór wypowiedzenia umowy dostępny jest na stronie Beesafe.
 • Wygodną formą złożenia wypowiedzenia OC jest wysłanie zeskanowanego dokumentu na wskazany przez ubezpieczyciela adres mailowy.

Agata Wiśniewska
Agata Wiśniewska

Pasjonatka komunikacji i dobrego contentu na temat ubezpieczeń. Od ponad 10 lat wspiera różne marki w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Jest przekonana, że o ubezpieczeniach można mówić prosto i ciekawie. Po godzinach: pochłania książki w każdej ilości i planuje kolejne podróże (backpaker to jej drugie imię ;) ). Pasjami chodzi po górach i odwiedza stare, często zrujnowane budynki, czyli … zamki wszelkiej maści.

Jazda bez prawa jazdy
Jazda bez prawa jazdy Autor Agata Wiśniewska Komunikacyjne Brak komentarzy
Od stycznia 2022 roku znacznie wzrosły kary za kierowanie pojazdem bez odpowiedniego prawa jazdy. Mandat, grzywna, a nawet więzienie czeka na tych, którzy będą poruszać się po drogach publicznych bez stosowanych uprawnień. Sprawdź, czym może skończyć się i ile kosztuje jazda bez prawa j...
Czytaj dalej
Lakierowanie zderzaka
Lakierowanie zderzaka Autor Weronika Cichocka Komunikacyjne Brak komentarzy
Niemal każdemu kierowcy przytrafiła się kiedyś mała stłuczka lub obcierka na parkingu. Czasem zdarza się też, że uszkodzenia lakieru nie powstają z naszej winy. Nie ulega jednak wątpliwości, że najczęściej rysującymi się elementami w samochodzie są zderzaki. Ile kosztuje lakierowan...
Czytaj dalej