Oświadczenie sprawcy kolizji wypadku

Oświadczenie sprawcy kolizji wypadku to dokument spisywany po zdarzeniu drogowym czy szkodzie parkingowej, które ma ułatwić proces uzyskania odszkodowania i pozwolić zakładom ubezpieczeń na sprawniejszą likwidację szkody. 

Kiedy spisać oświadczenie o kolizji? 

Spisanie oświadczenia o sprawcy kolizji jest dobrym rozwiązaniem w przypadku niegroźnych zdarzeń drogowych, w których nie ma osób rannych czy zabitych. Jeśli obie strony zdarzenia nie mają wątpliwości co do tego, kto jest za nie odpowiedzialny, wystarczy spisanie specjalnego oświadczenia o kolizji, a wówczas wzywanie policji okaże się zbędne. Dokument ten potwierdza fakty i tożsamość stron biorących udział w zdarzeniu. Informacje w nim zawarte mają pozwolić ubezpieczycielowi szybko i sprawnie zlikwidować szkodę. 

Kolizja czy wypadek? 

W kontekście oświadczenia o kolizji, bardzo ważne jest rozpoznanie czy miejsce miała zwykła kolizja czy wypadek. W pierwszym przypadku nie ma konieczności wzywania na miejsce zdarzenia policji, a wystarczające okaże się spisanie odpowiedniego oświadczenia. Natomiast w sytuacji, gdy doszło do wypadku, czyli w zdarzeniu są osoby poszkodowane (zabici lub ranni) konieczne jest wezwanie policji. 

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji? 

W celu spisania oświadczenia można skorzystać z gotowych wzorów oświadczenia sprawcy kolizji, które bez problemu znajdziemy w internecie. Zaleca się, aby każdy kierowca miał w samochodzie wydrukowany egzemplarz takiego dokumentu. Oświadczenie można również spisać na czystej kartce. Należy pamiętać, by zawrzeć w nim informacje takie jak: 

  • dane kierowców biorących udział w zdarzeniu (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, numery dowodów osobistych),
  • dane techniczne samochodu (numer rejestracyjny, numery VIN, model i marka pojazdu),
  • dane ubezpieczenia OC sprawcy (nazwa ubezpieczyciela oraz numer polisy ubezpieczeniowej),
  • data, miejsce oraz dokładny opis przebiegu zdarzenia,
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • skutki kolizji (opis uszkodzeń wzbogacony w miarę możliwości o dokumentację fotograficzną),
  • czytelne podpisy sprawcy zdarzenia i poszkodowanego,
  • dane dotyczące świadków zdarzenia. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z