Powódź

Powódź to zalanie terenu spowodowane podniesieniem się stanu wody w rzekach oraz naturalnych i sztucznych zbiornikach. Przyczyną powodzi mogą być nadmierne opady atmosferyczne, topnienie kry lodowej czy spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich. 

Jak definiowana jest powódź? 

Powódź to jedno ze zdarzeń losowych, z jakimi spotkać możemy się w kontekście ubezpieczeń nieruchomości. Przez powódź rozumienie się wezbranie wody w ciekach naturalnych czy zbiornikach sztucznych, które po przekroczeniu stanu brzegowego stanowią zagrożenie dla ludzi i ich mienia. Najczęściej przyczyną powodu jest podniesienie się stanu wody w korytach wód stojących i płynących, a spowodowane jest to nadmiernymi opadami atmosferycznymi. 

Ryzyko powodzi w ubezpieczeniach nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości, które obejmuje szkody spowodowane powodzią gwarantuje wypłatę odszkodowania, które będzie finansowym wsparciem dla osób poszkodowanych i pozwoli na usunięcie lub chociażby zminimalizowanie skutków zdarzenia. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nieco inaczej postrzegać powódź i formułować zapisy dotyczące tego ryzyka. W zależności od towarzystwa, ryzyko powodzi bywa ujęte w podstawowym zakresie ubezpieczenia nieruchomości, jednak u innego ubezpieczyciela może już okazać się konieczne wykupienie dodatkowego rozszerzenia. Bardzo często zakres ochrony ubezpieczeniowej ogranicza się też do ochrony murów czy stałych elementów konstrukcji, natomiast nie obejmuje już chociażby wyposażenia mieszkania. 

Powódź czy zalanie – różnice

W kontekście ubezpieczeń nieruchomości, obok powodzi możemy spotkać się także z ryzykiem zalania. Oba zagrożenia, choć na pozór podobne, mają zupełnie inny wymiar. Mianem zalania określa się szkodę powstałą w skutek awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy grzewczej, awarii urządzeń gospodarstwa domowego czy zalania przez osoby trzecie. Powódź jest natomiast zdarzeniem losowym. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z