Zalanie

Zalanie to wydostanie się i przenikanie wody spowodowane najczęściej awarią lub uszkodzeniem przewodów, ale także działalnością człowieka. Jest to szkoda powstała na mieniu w wyniku pojawienia się nadmiaru wody.

Co to jest zalanie? 

Zalanie to jedno z ryzyk występujących w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. Zazwyczaj mianem tym określa się uszkodzenie mienia spowodowane przez wodę, parę lub inną ciecz. Jest to zdarzenie nieplanowane, definiowane jako zdarzenie losowe. 

Jakie mogą być przyczyny zalania?

Najczęstszą przyczyną zalania jest awaria lub uszkodzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej czy grzewczej. Może być spowodowane także awarią sprzętu AGD czy pęknięciem rur. Do zalania może przyczynić się też osoba trzecia.

Ustalenie winnego a odszkodowanie 

Podstawą do uzyskania odszkodowania w przypadku zalania jest ustalenie winy, czyli wskazanie osoby, która jest odpowiedzialna za zdarzenie. W sytuacji, gdy za zalanie odpowiada nasz sąsiad, wówczas to na nim leży obowiązek sfinansowania naprawy wszystkich szkód. W momencie, gdy zalanie było spowodowane awarią kanalizacji w pionie, wówczas za szkody odpowiada zarządca budynku. Może się także zdarzyć, że to my sami przyczyniliśmy się do zdarzenia, na przykład pozostawiając odkręcony kran w łazience. Wówczas, choć mogłoby się zdawać, że koszty szkód pokryje nasze ubezpieczenie nieruchomości obejmujące zalanie, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji powoła się na rażące niedbalstwo i przyczynienie się ubezpieczonego do szkody. 

Ryzyko zalania w ubezpieczeniu nieruchomości

W zależności od ubezpieczyciela, zalanie może być nieco odmiennie definiowane, może stanowić część umowy podstawowej lub występować jako odrębne ryzyko dostępne w dodatkowym rozszerzeniu. Przed zawarciem umowy warto zweryfikować, w jaki sposób dane towarzystwo definiuje ryzyko zalania. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z