Procedura likwidacyjna

Procedura likwidacyjna w kontekście ubezpieczeń oznacza prowadzone przez towarzystwo postępowanie mające na celu ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku jego stwierdzenia, procedura likwidacyjna kończy się wypłaceniem odszkodowania. 

Jakie są etapy procedury likwidacyjnej?

Procedura likwidacyjna ma na celu ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub jej braku w związku z wystąpieniem danej szkody. Sama procedura składa się z kilku etapów, z czego pierwszym jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Zazwyczaj procedura rozpoczyna się od wizyty likwidatora, czyli pracownika zakładu ubezpieczeń, który ogląda szkodę, ocenia ją i dokumentuje jej wymiar. Kolejnym krokiem jest ustalenie bezpośredniej przyczyny szkody oraz ustalenie zasadności roszczenia ubezpieczonego. 

Jak zgłosić szkodę? 

Warunkiem rozpoczęcia procedury likwidacyjnej jest zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. Poszkodowany powinien zrobić to jak najszybciej, z zachowaniem terminu zgłoszenia szkody, jaki wyznacza konkretny ubezpieczyciel. Zgłoszenie szkody może odbyć się telefonicznie czy mailowo. Od momentu jej zgłoszenia, towarzystwo w ciągu 7 dni powinno podjąć czynności likwidacyjne. Co najważniejsze, przez ten czas ubezpieczony nie może zmieniać stanu faktycznego, czyli nie powinien podejmować żadnych działań mogących wpłynąć na rozmiar szkody. 

Na czym polega uproszczona likwidacja szkody?

W przypadku niewielkich szkód, których koszt naprawy jest stosunkowo niski, ubezpieczyciel może zastosować tak zwaną uproszczoną likwidację szkody, która pomija niektóre etapy procedury likwidacyjnej. Jej podstawą jest zgłoszenie szkody do towarzystwa oraz jej udokumentowanie. Dla przykładu – w przypadku niewielkich zarysowań na karoserii, wystarczy przesłanie do zakładu dokumentacji fotograficznej, na której szkoda jest dokładnie widoczna. Na tej podstawie towarzystwo podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania, a poszkodowany może otrzymać świadczenie już po kilku dniach od momentu zgłoszenia szkody. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z