Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to termin określający czynności, które wykonywane są po wypadku ubezpieczeniowym, mające na celu ustalenie przyczyn i skutków wypadku oraz wysokości ewentualnego odszkodowania. Likwidacją szkody zajmuje się zakład ubezpieczeniowy. 

Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Jednym z zapisów umowy ubezpieczeniowej podpisanej z towarzystwem zapewniającym ochronę, jest likwidacja szkody. Mianem tym określa się ogół czynności prowadzących przez ubezpieczyciela, którego zadaniem jest nie tylko ustalenie samych okoliczności zdarzenia, ale także ocena skali szkód. Na proces likwidacji szkody składa się kilka etapów – począwszy od zgłoszenia szkody, a skończywszy na wypłacie odszkodowania lub jego odmowy. 

Czynności, z jakimi wiąże się likwidacja szkody, polegają między innymi na:

  • wyjaśnienie przyczyn i skutków wypadku,
  • ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  • ustalenie rozmiaru szkody,
  • ustalenie wysokości odszkodowania,
  • ustalenie odpowiedzialności za szkodę osób trzecich. 

Podstawą likwidacji szkody przeprowadzanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest dokumentacja stworzona przez rzeczoznawcę. 

Jak zgłosić szkodę? 

Proces likwidacji szkody zaczyna się od jej zgłoszenia. Dopiero po poinformowaniu towarzystwa ubezpieczeniowego o zaistniałym zdarzeniu, można podjąć jakiekolwiek działania mające na celu ustalenie poziomu szkód czy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Szkodę można zgłosić na wiele sposobów. Najczęściej preferuje się jednak najszybsze rozwiązanie, czyli telefoniczny kontakt z ubezpieczycielem. 

Likwidacja szkody z OC sprawcy 

Jedną z najpopularniejszych praktyk jest likwidacja szkody z OC sprawcy. Oznacza ona sytuację, kiedy odpowiedzialność za szkody bierze towarzystwo ubezpieczeniowe osoby, która odpowiada za zdarzenie. W świetle przepisów, zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od momentu zgłoszenia szkody. W niektórych sytuacjach, gdy niemożliwe jest ustalenie na przykład okoliczności zdarzenia, czas ten może ulec wydłużeniu. 

Likwidacja szkody z AC

Innym modelem likwidacji szkody jest jej likwidacja z ubezpieczenia AC. Jeśli do zdarzenia doszło z naszej winy i to my odpowiadamy za wszelkie uszkodzenia naszego pojazdu, możemy skorzystać z opcji likwidacji szkody z Autocasco. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma termin zgłoszenia jej zgłoszenia. W niektórych towarzystwach, szkodę powinniśmy zgłosić w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia. Zwlekanie z poinformowaniem towarzystwa może skutkować zmniejszeniem odszkodowania lub całkowitą odmową jego wypłacenia.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z