Rabunek

Rabunek to usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia, z zastosowaniem lub groźbą zastosowania przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego. 

Co to jest rabunek?

Ubezpieczenia obejmujące rabunek wchodzą w skład ubezpieczeń dobrowolnych, a dotyczyć mogą zarówno życia prywatnego, jak i firmy. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem czy rabunku to jeden z elementów ubezpieczenia nieruchomości. Rabunek definiowany jest jako przywłaszczenie mienia należącego do osoby ubezpieczonej, do którego doszło w wyniku zastosowania lub groźby zastosowania przemocy fizycznej. 

Mianem rabunku określane są także sytuacje, w których ubezpieczony pod groźbą użycia przemocy zlikwidował istniejące zabezpieczenia, umożliwiając złodziejowi kradzież. Do takiej sytuacji może dojść na przykład wówczas, gdy sprawca groził osobie ubezpieczonej nożem, co spowodowało jej  bezbronność i poddanie się, a w efekcie skutkowało kradzieżą mienia. 

Rabunek poza miejscem zamieszkania

Do rabunku może dojść także poza miejscem ubezpieczonej nieruchomości i dotyczyć on może przedmiotów osobistych, takich jak torebka, dokumenty, gotówka czy klucze. Wszystko jednak zależy od tego, w jaki sposób definiowany jest rabunek i jaki zakres ma polisa oferowana przez dane towarzystwo. 

Przykład: 

Pani Zofia została napadnięta na ulicy, gdy wracała do domu. Po krótkiej szarpaninie ze sprawcą i groźbach słownych, Pani Zofia została zmuszona do poddania się. Złodziej ukradł torebkę, w której znajdowały się wszystkie dokumenty, portfel z pieniędzmi i klucze do mieszkania. Pani Zofia posiadała jednak ubezpieczenie nieruchomości, które chroniło ją przed skutkami rabunku także poza miejscem ubezpieczenia. Od razu po zdarzeniu ofiara poinformowała policję oraz zakład ubezpieczeń. W wyniku tego Pani Zofia mogła liczyć na wypłatę odszkodowania z tytułu rabunku. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z