Dorota Bajorek
Dorota Bajorek
Aktualizowano: 18.03.2022 Komunikacyjne
🕐 Ten artykuł przeczytasz w 3 minut.
Rate this post

W momencie kupna polisy spotykamy się z pojęciami z zakresu ubezpieczeń. Osobom niezwiązanym z branżą mogą się one wydawać bardzo do siebie podobne. Ubezpieczający a ubezpieczony – czym różnią się te pojęcia? Kogo dokładnie określają? Poznaj definicje najważniejszych osób pojawiających się w umowach ubezpieczeniowych.

Co to jest ubezpieczenie?

Spośród kilku podobnie brzmiących słów na literę „u” dotyczących ubezpieczeń zaczniemy od najważniejszej – ubezpieczenia. Definicja ta jest jedną z kilku znanych w terminologii ekonomicznej. Ubezpieczenie to funkcja ekonomiczna, której celem jest wypłata odszkodowań za szkody zaistniałe w dobrach lub wyrządzone ludziom wskutek np. nieszczęśliwych wypadków. Prawo do odszkodowania wynika z umowy, która jest zawierana pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym i nabywane jest po wniesieniu opłaty, zwanej składką ubezpieczeniową. 

Ubezpieczenia można podzielić według czterech kryteriów: 

 • podmiot ubezpieczenia – np. ubezpieczenia detaliczne, korporacyjne
 • przedmiot ubezpieczenia – ubezpieczenia osobowe (związane z ryzykiem osobowym, tj. choroba, inwalidztwo, śmierć, starość) i majątkowe (związane z ryzykiem majątkowym tj. zagrożeniem dotyczącym mienia, interesu majątkowego, odpowiedzialności cywilnej)
 • długość stosunku ubezpieczenia – ubezpieczenia krótko- i długoterminowe
 • stopień swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczeń – ubezpieczenia obowiązkowe (tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych) i dobrowolne.

Ubezpieczyciel – kto to jest?

Chyba najprostszym do wyjaśnienia i zapamiętania pojęciem jest określenie ubezpieczyciel. Jest to po prostu towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli firma ubezpieczeniowa, która oferuje i sprzedaje klientom ubezpieczenie. Na polskim rynku działa obecnie kilkadziesiąt firm, które zajmują się sprzedażą ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel zawiera z klientem umowę ubezpieczeniową i na jej podstawie otacza go ochroną ubezpieczeniową.

Oznacza to, że w razie zaistniałej sytuacji, która została określona w umowie, wypłaca odszkodowanie. Ubezpieczyciel może też na podstawie umowy świadczyć różnego rodzaju usługi tak jak np. w przypadku ubezpieczenia assistance.

Ubezpieczający a ubezpieczony 

Pozostaje do omówienia druga strona zawierająca umowę ubezpieczeniową. Ubezpieczający i ubezpieczony to bardzo podobne, ale zdecydowanie nie tożsame pojęcia. Czym się różnią?  Otóż ubezpieczający jest to osoba, przedsiębiorstwo lub inna organizacja, która zawiera umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do opłacania składek. W związku z tym ubezpieczający może, ale wcale nie musi być tą samą osobą co ubezpieczony.

Definicja słowa ubezpieczony określa, że jest to osoba, na rzecz której zawarto umowę i która podlega ochronie. 

Kiedy ubezpieczony jest, a kiedy nie jednocześnie ubezpieczającym, czyli osobą, która zawarła z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę i zobowiązuje się do opłacania składek? Oto proste przykłady:

 • w przypadku polisy komunikacyjnej, jeśli samochód ma jednego właściciela, ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym
 • w przypadku ubezpieczenia na życie ubezpieczający może wskazać dowolnego, nawet niespokrewnionego ze sobą ubezpieczonego
 • w polisie grupowej ubezpieczającym jest pracodawca zawierający umowę, a ubezpieczonym pracownik.

Pamiętaj, że konkretna polisa może zostać wykupiona albo rozwiązana właśnie na wniosek ubezpieczającego, który ją zawarł z ubezpieczycielem.

PODSUMOWANIE:

 • Ubezpieczenie to umowna gwarancja świadczeń na wypadek pewnych zdarzeń
 • Ubezpieczyciel to firma ubezpieczeniowa, która na podstawie zawartej umowy gwarantuje ochronę ubezpieczeniową. 
 • Ubezpieczający zawiera umowę z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do płacenia składek.
 • Ubezpieczony to osoba objęta ochroną.    
Dorota Bajorek
Dorota Bajorek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tekstów w Internecie. Dzięki pisaniu łączy przyjemne z pożytecznym. Miłośniczka natury, dobrej książki i sudoku.

Dołącz do dyskusji

 • Alina pisze:

  Potrzebowałam rzetelnej wiedzy merytorycznej, żeby być dobrze przygotowaną do egzaminu państwowego na brokera ubezpieczeniowego organizowanego i przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Studia na WSKZ na kierunku ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem pozwoliły mi na zdobycie wiedzy i zdanie egzaminu.

Myjnia ręczna
Myjnia ręczna Autor Katarzyna Matusiak Komunikacyjne Brak komentarzy
Myjnia ręczna samochodowa to miejsce, gdzie samochody są myte ręcznie z użyciem specjalistycznych narzędzi i środków czystości. Jest to alternatywna forma mycia samochodu w porównaniu do myjni automatycznych. Myjnia ręczna samochodowa pozwala na bardziej szczegółowe i dokładne mycie poj...
Czytaj dalej
Wymiana filtra paliwa
Wymiana filtra paliwa Autor Katarzyna Matusiak Komunikacyjne
Wymiana filtra paliwa jest jednym z kluczowych elementów, które wpływają na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie samochodu. Filtr paliwa odpowiada za oczyszczenie paliwa z zanieczyszczeń, które mogą przedostać się do układu wtryskowego lub gaźnika i powodować awarie silnika. W tym artykul...
Czytaj dalej