Reguła proporcjonalności

Reguła proporcjonalności to reguła stosowana przez ubezpieczycieli w przypadku niedoubezpieczenia. Ma ona zastosowanie wówczas, gdy zaniżona zostanie wartość ubezpieczonego przedmiotu. Polega ona na tym, że w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, towarzystwo zmniejszy ewentualne odszkodowanie o procent, o jaki suma ubezpieczenia odbiega od rzeczywistej wartości mienia.

Na czym polega reguła proporcjonalności?

Reguła proporcjonalności jest to metoda wyliczenia mniejszego odszkodowania, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy źle oszacowana została wartość mienia. W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie odzwierciedla rzeczywistej wartości mienia, ubezpieczyciel ma prawo do pomniejszenia odszkodowania o wyliczoną kwotę – w tym przypadku różnicę przyjętej sumy ubezpieczenia od rzeczywistej wartości. 

Jakie są skutki niedoubezpieczenia?

Z zaniżeniem wartości mienia bardzo często mamy do czynienia w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. Czasem zaniżamy jej wartość świadomie, ponieważ niższa wartość równoznaczna jest z niższą składką ubezpieczeniową, a czasem nie uwzględniamy w wartości nieruchomości na przykład przeprowadzonych gruntownych remontów. Tak czy inaczej, jeśli dojdzie do szkody w niedoubezpieczonym mieniu, musimy mieć świadomość, że otrzymane odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich strat. 

Przykład:

Pani Krystyna jest właścicielką mieszkania w centrum miasta. Lokal wart jest 400 000 złotych. Jak jednak wiadomo, im wyższa wartość mienia, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Nie chcąc przepłacać, Pani Krystyna zdecydowała się więc na ubezpieczenie mieszkania, określając jego wartość na 200 000 złotych. Oznacza to, że w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, otrzyma jedynie połowę należnego odszkodowania. Jeśli szkody zostaną wycenione na 100 000 złotych, Pani Krystyna otrzyma jedynie 50 000 odszkodowania. W tym przypadku zastosowana została reguła proporcjonalności – niedoubezpieczenie mienia równe 50 proc. wiąże się w obniżeniem wysokości odszkodowania dokładnie o taki sam procent. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z