Rekalkulacja składki

Rekalkulacja składki polega na ponownym przeliczeniu wysokości składki ubezpieczeniowej, uwzględniającym zmieniające się parametry taryfikacyjne. 

Na czym polega rekalkulacja składki ubezpieczeniowej? 

Rekalkulacja składki ubezpieczeniowej polega na ponownym przeliczeniu jej wysokości, które uwzględni nowe okoliczności mogące mieć wpływ na zmniejszenie lub też zwiększenie ryzyka ubezpieczeniowego. Wśród parametrów taryfikacyjnych zmieniających wysokość składki możemy wyróżnić na przykład wiek kierowcy, zniżki za bezszkodową jazdę czy miejsce zamieszkania. Prawo nakłada na osobę ubezpieczoną obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian, które mogą mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. 

Kiedy dochodzi do rekalkulacji składki?

Z rekalkulacją składki mamy do czynienia najczęściej w sytuacji, gdy samochód zmienia właściciela. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe może przeprowadzić rekalkulację składki, z uwzględnieniem nowych parametrów związanych z kierowcą oraz z oszacowaniem ryzyka związanego z jego ubezpieczeniem. Może się więc zdarzyć, że zakład ubezpieczeń zwróci się do nowego właściciela pojazdu o dopłatę różnicy w składce. 

Czy rekalkulacja składki jest obowiązkowa? 

W świetle prawa, ubezpieczyciel nie musi, ale może przeprowadzić rekalkulację składki ubezpieczeniowej. Do takiej sytuacji może dojść na przykład w momencie, gdy samochód, który do tej pory użytkowany był przez doświadczonego kierowcę z wypracowanymi zniżkami, trafia w ręce młodego kierowcy dopiero rozpoczynającego swoją przygodę na drodze. Wówczas ubezpieczyciel weźmie pod uwagę młody wiek kierowcy, brak historii ubezpieczeniowej i na tej podstawie oszacuje ryzyko ubezpieczeniowe. Można więc przypuszczać, że składka wyliczona według nowych parametrów będzie wyższa niż dotychczasowa. Co ważne, nowy właściciel nie może nie zgodzić się na rekalkulację składki. Może jedynie zrezygnować z ubezpieczenia zbywcy, zawierając umowę z innym towarzystwem. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z