Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe to kapitał, który ma pokryć wszelkie zobowiązania towarzystwa, jakie mogą wyniknąć z bieżących i przyszłych umów ubezpieczenia. Jest to zabezpieczenie finansowe, które ma zagwarantować wypłaty w ramach polis ubezpieczeniowych – obejmujące zarówno odszkodowania, renty czy inne świadczenia finansowe. 

Czemu służą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe?

Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe to nic innego jak środki pieniężne zgromadzone po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, które stanowią zaplecze finansowe mające pokryć wszelkie bieżące i przyszłe zobowiązania towarzystwa. To z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zostaną pokryte wszelkie świadczenia i odszkodowania, które będą wynikać z zawartych umów ubezpieczeń. Celem zgromadzonych rezerw jest zapewnienie towarzystwu przede wszystkim płynności finansowej.

Z czego składają się rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe?

Na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się środki zgromadzone przez asekuratora. Stanowią one zabezpieczenie finansowe i gwarantują stabilność zakładu. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obejmują między innymi:

  • rezerwy składek,
  • rezerwy na niewypłacone świadczenia i odszkodowania,
  • rezerwy na pokrycie przyszłych szkód,
  • rezerwy w dziale ubezpieczeń na życie,
  • rezerwy na rabaty i premie dla ubezpieczonych,
  • rezerwy na wyrównanie szkodowości.

Ile powinny wynosić rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe towarzystwa?

Każdy ubezpieczony chce mieć pewność, że w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, natychmiast otrzyma od ubezpieczyciela finansowe wsparcie. Ten z kolei musi charakteryzować się nienaganną pozycją finansową tak, by mógł pokryć wszelkie zobowiązania, które wynikają i wynikną z zawartych umów. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe powinny więc być wyższe niż suma wszystkich zobowiązań asekuratora – w tym odszkodowań, rent czy rekompensat finansowych. Tylko takie zaplecze finansowe zagwarantuje towarzystwu zachowanie stabilnej pozycji. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z