Rozbój

Rozbój jest kwalifikowaną formą kradzieży z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Zarówno w ubezpieczeniach, jak i przepisach karnych, za rozbój uznaje się także doprowadzenie osoby do stanu bezbronności czy nieprzytomności. 

Czym charakteryzuje się rozbój?

W życiu codziennym rozbój bardzo często jest mylnie określany mianem rabunku i odwrotnie. Tymczasem obie te definicje dotyczą zupełnie innych zdarzeń i w różny sposób definiowane są przez ubezpieczycieli. Mianem rozboju określa się kradzież, do której doszło z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Co jest jednak najważniejsze z prawnego punktu widzenia, aby zdarzenie zostało uznane za rozwój, nie musi dojść do przemocy, a wystarczy jedynie jej okazanie. 

Co obejmuje ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju?

Towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują ochronę na wypadek rozboju dotyczącą mienia prywatnego, jak i firmowego. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, którym w tym przypadku będzie szkoda wyrządzona na mieniu stanowiącym własność osoby ubezpieczonej czy mieniu, które jest w jej posiadaniu. Ochronie podlegają urządzenia, wyposażenie, rzeczowe aktywa obrotowe, a nawet wartości pieniężne. Warto jednak zwrócić uwagę, że polisa ta u każdego ubezpieczyciela może mieć nieco inny zakres i inne wyłączenia odpowiedzialności.

Przykład:

Pan Sławomir wracał z pracy późnym wieczorem. Zjechał samochodem do parkingu podziemnego, a wysiadając z pojazdu został napadnięty przez dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich zażądał kluczyków. Kiedy Pan Sławomir opierał się, drugi mężczyzna zagroził mu nożem. Doprowadzony do stanu bezbronności właściciel auta oddał kluczyki złodziejom. Kiedy ci odjechali z miejsca zdarzenia, Pan Sławomir zgłosił sprawę na policję, a o zdarzeniu poinformował swojego ubezpieczyciela. Z tytułu ubezpieczenia Autocasco obejmującego kradzież z włamaniem i rozbój, Pan Sławomir mógł liczyć na odszkodowania za skradzione mienie. Podstawą do uznania zdarzenia był jednak protokół policyjny, który świadczył o rozboju. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z