Rozliczanie szkody komunikacyjnej

Rozliczanie szkody komunikacyjnej, funkcjonujące także pod nazwą likwidacji szkody komunikacyjnej, to proces, którym zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe po wystąpieniu szkody komunikacyjnej. Wyróżnia się dwie metody rozliczenia szkody – serwisową i kosztorysową. 

Sposoby likwidacji szkody komunikacyjnej

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, każdy kierowca staje przed dylematem sposobu jej rozliczenia. Pokrycie kosztów naprawy szkody pokryje ubezpieczenie OC sprawcy, a poszkodowany ma możliwość skorzystania z dwóch wariantów. Może zdecydować się na likwidację szkody w wariancie bezgotówkowym, nazywanym inaczej metodą serwisową lub warsztatową, czy likwidacji szkody metodą kosztorysową. Na czym polegają obie te metody i czym się różnią? 

Serwisowa metoda rozliczenia szkody komunikacyjnej

Wariant serwisowy, nazywany też warsztatowym lub bezgotówkowym, to sposób rozliczenia się towarzystwa ubezpieczeniowego z warsztatem, w którym naprawiany był uszkodzony pojazd. Istotą tego wariantu jest uprawnienie warsztatu do odbioru odszkodowania, w postaci zapłaty za wykonane usługi. Zazwyczaj jest to serwis lub warsztat, który współpracuje z danym ubezpieczycielem. Rozliczenie polega na bezpośrednim uregulowaniu rachunków pomiędzy ubezpieczycielem a warsztatem, bez udziału osoby ubezpieczonej. Przy wyborze metody serwisowej, poszkodowany oddaje samochód do warsztatu i odbiera go już po zakończonej naprawie. 

Kosztorysowa metoda rozliczenia szkody komunikacyjnej 

Drugą metodą likwidacji szkody, obok metody serwisowej, jest metoda kosztorysowa. Polega ona na przeprowadzeniu oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela i sporządzeniu na tej podstawie odpowiedniego kosztorysu. Ubezpieczony może zanegować zaproponowany przez specjalistę kosztorys i wnioskować o przeprowadzenie oględzin przez niezależnego rzeczoznawcę. To właśnie na podstawie kosztorysu wypłacane jest odszkodowanie, które poszkodowany otrzymuje bezpośrednio od zakładu. Naprawę pojazdu przeprowadza już na własną rękę, bez udziału towarzystwa. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z