Metoda kosztorysowa

Metoda kosztorysowa to forma wypłaty odszkodowania po uszkodzeniu pojazdu, często nazywana też wariantem gotówkowym. Polega na sporządzeniu kosztorysu na podstawie oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę oraz wycenę wartości szkód. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio poszkodowanemu, który naprawia pojazd we własnym zakresie. 

Na czym polega metoda kosztorysowa? 

Metoda kosztorysowa, to obok metody serwisowej, jeden ze sposobów rozliczania szkody komunikacyjnej z ubezpieczenia komunikacyjnego. Stosowana jest zarówno podczas likwidacji szkody z ubezpieczenia Autocasco, jak z ubezpieczenia OC sprawcy. Polega na przeprowadzeniu oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę, na które składa się dokładny opis zdarzenia oraz dokumentacja fotograficzna. Kosztorys sporządzany jest w oparciu o specjalistyczny program, na przykład Audatex lub Eurotax

Kosztorys przygotowany przez rzeczoznawcę przedstawiany jest ubezpieczonemu do akceptacji. Może on zaakceptować zaproponowane przez specjalistę koszty i wówczas otrzyma odszkodowanie w formie gotówkowej, ale może też odwołać się od jego decyzji i wnioskować o przeprowadzenie oględzin przez niezależnego rzeczoznawcę.

Wady i zalety metody kosztorysowej 

Największą zaletą metody kosztorysowej jest pełna swoboda w naprawie uszkodzonego pojazdu. Po otrzymaniu odszkodowania, ubezpieczony sam decyduje o miejscu czy sposobie naprawy pojazdu, a towarzystwo nie ingeruje w ten proces. Jeśli poszkodowany znajdzie warsztat, który naprawi pojazd “po kosztach”, pozostałą część odszkodowania będzie mógł zatrzymać dla siebie. Jest jedna druga strona medalu – może się okazać, że naprawa samochodu w rzeczywistości będzie kosztowała więcej, niż oszacował to rzeczoznawca, a odszkodowania zabraknie na pokrycie wszystkich kosztów. W takiej sytuacji właściciel pojazdu ma dwa wyjścia – albo dołożyć brakującą sumę z własnej kieszeni albo szukać warsztatu, który zaproponuje bardziej preferencyjne stawki.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z