Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna to górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Stanowi ona maksymalną kwotę odszkodowania, jakie może zostać wypłacone osobie poszkodowanej w ramach ubezpieczenia OC, czy to komunikacyjnego czy OC w życiu prywatnym. 

Czym różni się suma ubezpieczenia od sumy gwarancyjnej? 

Suma gwarancyjna bardzo często bywa zamiennie stosowana z sumą ubezpieczenia. Choć obie wartości stanowią górną granicę kwoty, do której odpowiada ubezpieczyciel, ich znaczenie nieco się różni. Suma ubezpieczenia jest maksymalną wartością, jaka może zostać wypłacona poszkodowanemu w wyniku jakiegoś zdarzenia. Z kolei suma gwarancyjna dotyczy jedynie ubezpieczeń OC. 

Kto ustala wysokość sumy gwarancyjnej? 

Ciąg dalszy różnic widocznych pomiędzy sumą ubezpieczenia a sumą gwarancyjną nie kończy się jedynie na rodzajach ubezpieczeń. Te zauważymy także w trybie ustalania wysokości takiej sumy. W przypadku sumy ubezpieczenia najczęściej jest ona określana indywidualnie, a uzależniona jest od wartości ubezpieczonego mienia. Nieco inaczej wygląda kwestia ustalania sumy gwarancyjnej – w dobrowolnych ubezpieczeniach OC ustalana jest przez strony umowy, ale już w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, minimalna wartość sumy regulowana jest przepisami prawa.

Ile wynosi suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC? 

Suma gwarancyjna w kontekście obowiązkowego ubezpieczenia OC wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Aktualnie obowiązująca minimalna suma gwarancyjna w przypadku szkody na osobie wynosi 210 000 euro, natomiast za szkody rzeczowe – 1 050 000 euro. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z