Szkoda częściowa

Szkoda częściowa to sytuacja, w której naprawa uszkodzonego pojazdu jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. 

Szkoda całkowita czy szkoda częściowa? 

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, spotykamy się z rozróżnieniem dwóch rodzaju szkód – szkody częściowej i szkody całkowitej. Ich klasyfikacja uzależniona jest jednak od rodzaju ubezpieczenia – nieco inaczej szkoda całkowita rozumiana będzie w przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, a inaczej z ubezpieczenia AC. W tym pierwszym, ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą w sytuacji, gdy koszty naprawy auta przekraczają rzeczywistą wartość pojazdu. W przypadku szkody całkowitej z AC – ta zostanie uznana, gdy koszt naprawy uszkodzeń przekracza zwykle 70 procent wartości samochodu. 

Kiedy ubezpieczyciel orzeknie szkodę częściową z AC?

Podobnie, jak w przypadku szkody całkowitej, szkoda częściowa również jest nieco inaczej definiowana w zależności od tego, z jakiego ubezpieczenia będzie ona zlikwidowana. W ubezpieczeniu AC, szkoda częściowa zostanie uznana wówczas, gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu uwzględniające warunki opisane w wariancie ubezpieczenia, nie przekraczają 70 procent wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody 

Kiedy ubezpieczyciel orzeknie szkodę częściową z OC sprawcy? 

W przypadku ubezpieczenia OC, towarzystwo uzna szkodę częściową wówczas, gdy koszt naprawy uszkodzeń i przywrócenie auta do stanu sprzed szkody, nie przekracza 100 procent realnej wartości pojazdu. 

Przykład: 

Pan Mirosław brał udział w niegroźnym zdarzeniu drogowym. Jednak jego samochód uległ poważnie wyglądającym uszkodzeniom. Zgłosił więc szkodę, chcąc zlikwidować ją z ubezpieczenia OC sprawcy. Rzeczoznawca dokonał oględzin samochodu, a koszt naprawy uszkodzeń oszacował na 20 procent wartości pojazdu. Szkoda została więc zakwalifikowana jako szkoda częściowa, której koszty pokrył ubezpieczyciel sprawcy. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z