Ubezpieczenie bezterminowe

Ubezpieczenie bezterminowe to produkt, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na czas nieokreślony. Polisa ta nie ma ustalonego terminu końca umowy, co oznacza, że może zapewniać ona ochronę ciągłą, dożywotnią. Ubezpieczenia bezterminowe dotyczą polis na życie. 

Czym charakteryzuje się polisa bezterminowa? 

Ze względu na długość trwania ochrony, możemy wyróżnić polisy terminowe i bezterminowe. Jak sama nazwa wskazuje, te pierwsze dotyczą polis, w przypadku których umowa podpisywana jest na konkretnie ustalony okres. W przypadku ubezpieczenia bezterminowego, umowa nie określa końca trwania ochrony. Podpisywana jest na czas nieokreślony, co w praktyce oznacza tyle, że koniec trwania ochrony nie jest ustalany. Może więc gwarantować  ochronę dożywotnią. Ubezpieczenia terminowe zazwyczaj dotyczą polis na życie. 

Dla kogo ubezpieczenie bezterminowe?

W przypadku polis bezterminowych, ubezpieczony objęty jest ochroną dożywotnio, a w przypadku jego śmierci, środki zebrane na polisie przysługują osobie uposażonej. Ten rodzaj polisy najczęściej proponowany jest osobom starszym. Ochrona obowiązuje od chwili podpisania umowy do śmierci osoby ubezpieczonej. Co ważne – na rynku ubezpieczeniowym możemy znaleźć także takie warianty ubezpieczenia bezterminowego, które dopuszczają możliwość uzyskania środków potrzebnych do sfinansowania zabiegów czy leczenia.

Jakie są warunki przystąpienia do ubezpieczenia bezterminowego? 

Co najważniejsze – zwykle w przypadku osób, które ukończyły 70 rok życia, ubezpieczyciele proponują jedynie polisy bezterminowe. W innych przypadkach, warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia bezterminowego może okazać się wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia ubezpieczonego oraz przebytych chorób. Z reguły, przed podpisaniem umowy, wymagane jest przystąpienie do badań lekarskich. To na ich podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe ocenia ryzyko, od którego uzależniona jest wysokość składki. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z