Udział własny w szkodzie

Udział własny w szkodzie to określona w umowie kwota lub procent wartości szkody, jaką ubezpieczający będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Z udziałem własnym spotkamy się w przypadku ubezpieczenia AC.

Na czym polega udział własny w szkodzie?

Udział własny dotyczy przede wszystkim ubezpieczenia Autocasco. Jest to część szkody, jaką właściciel pojazdu będzie musiał pokryć we własnym zakresie, jeżeli dojdzie do szkody, a jej likwidacja będzie miała miejsce z ubezpieczenia AC. Wielkość udziału własnego ustalana jest pomiędzy ubezpieczającym a towarzystwem, a jej wartość określona jest kwotowo lub procentowo. 

Innymi słowy – w przypadku wystąpienia szkody, odszkodowanie z AC zostanie pomniejszone właśnie o wartość, jaką w ramach udziału własnego wziął na siebie ubezpieczający. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdy szkoda nie przekracza wartości udziału własnego, zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. 

Jaki wpływ ma udział własny na wysokość ubezpieczenia?

Oczywistym wydaje się, że im niższy udział własny, tym lepiej dla osoby ubezpieczonej. W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej – decydując się na większy udział własny, możemy liczyć na niższą składkę ubezpieczeniową. Im niższy udział w szkodzie – tym więcej za AC zapłacimy. 

Czy można znieść udział własny? 

Niektóre towarzystwa oferują zniesienie udziału własnego w szkodzie, w zamian za wyższą składkę polisy. Rezygnacja z udziału własnego wiąże się zazwyczaj z ubezpieczeniem droższym o około 10 procent. Warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach skorzystanie z udziału własnego nie będzie jednak możliwe. Może się tak zdarzyć na przykład w momencie sfinansowania zakupu samochodu z kredytu. W większości przypadku bank nie zgodzi się na przejęcie ryzyka przez ubezpieczonego, a wówczas zniesienie udziału własnego będzie konieczne.

Przykład: 

Pan Jakub, jako przezorny kierowca zdecydował się na ubezpieczenie AC. Udział własny w szkodzie został ustalony na poziomie 1000 złotych. Wyjeżdżając z parkingu, Pan Jakub brał udział w kolizji, w wyniku której, szkodzie uległo jego auto. Ta wyceniona została na 2500 złotych. W przypadku likwidacji szkody z AC, Pan Jakub otrzyma 1500 złotych odszkodowania, a brakujący 1000, w ramach udziału własnego, będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z