Umowa grupowa

Umowa grupowa jest umową ubezpieczenia zbiorowego, które obejmuje ochroną co najmniej kilka osób. W przeciwieństwie do umowy indywidualnej, ubezpieczeni w ramach umowy grupowej nie mają możliwości kształtowania zakresu ochrony i dopasowania go do swoich potrzeb. 

Kto jest stroną w umowie grupowej?

Umowa grupowa to dokument poświadczający zawarcie ubezpieczenia grupowego, które gwarantuje ochronę więcej niż jednemu ubezpieczonemu. Najczęściej z umową grupową możemy spotkać się w przypadku zawarcia ubezpieczenia przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników. Wówczas pracodawca jako ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia swoich podwładnych, czyli ubezpieczonych. 

Na czym polega umowa grupowa? 

Podstawową formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie indywidualne, w ramach którego strony podpisują umowę indywidualną. W takiej sytuacji umowa zostaje zawarta pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a ubezpieczającym, który nie zawsze musi być jednak osobą ubezpieczoną. W przypadku umowy grupowej, ubezpieczycielem jest zazwyczaj pracodawca, który zawiera umowę grupową z ubezpieczycielem. W zamian za opłacenie składki ubezpieczeniowej, towarzystwo gwarantuje objęcie ochroną jego pracowników. Członkowie tej grupy mogą być wskazani z imienia i nazwiska lub zdefiniowani jako grupa osób objętych ubezpieczeniem. Co istotne, w przypadku umowy grupowej, ubezpieczyciele najczęściej nie dokonują medycznej oceny ryzyka osób przystępujących do ubezpieczenia. Oznacza to, że nie różnicują osób objętych polisą ze względu na stan zdrowia, a ten nie ma wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Jakie są wady i zalety umowy grupowej?

Co do zasady, składka ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia grupowego, jest nieco niższa niż składka ubezpieczenia indywidualnego. Opłaca ją ubezpieczający, który bardzo często finansuje część ubezpieczenia. Osoby ubezpieczone w ramach umowy grupowej nie mają możliwość kształtowania zakresu takiego ubezpieczenia, a każda z tych osób objęta jest dokładnie takim samym zakresem. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z