Underwriter

Underwriter to osoba odpowiedzialna za szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Określa on poziom ryzyka, jakie dane towarzystwo ponosi podczas sprzedaży polisy konkretnej osobie oraz ustala wysokość składki, jaką ponieść powinien dany klient.

Czym zajmuje się underwriter?

Underwriter to osoba zatrudniona w konkretnym towarzystwie, której zadaniem jest oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Ocenia on klientów zgłaszających się do ubezpieczenia i decyduje czy mogą oni zostać objęci polisą. 

Jakie są najważniejsze obowiązki underwritera? 

Naczelnym zadaniem underwritera to ocena ryzyka ubezpieczeniowego oraz podjęcie decyzji, czy klient o danym profilu może zostać objęty ochroną w ramach konkretnego ubezpieczenia. Decyzję podejmuje na podstawie analizy dokumentów i zaświadczeń dotyczących między innymi stanu zdrowia potencjalnego klienta, jego sytuacji zawodowej czy finansowej. Ponadto, do zadań underwritera należy także śledzenie trendów ubezpieczeniowych czy analiza zapadalności na poszczególne choroby. Na podstawie wszystkich tych danych, a także na podstawie różnych algorytmów, ocenia on wysokość składki ubezpieczeniowej, jaką powinien płacić konkretny ubezpieczający.

Kto może zostać underwriter? 

Osoba aspirująca do pracy na stanowisku underwritera musi wyróżniać się konkretnymi umiejętnościami. Przede wszystkim musi to być absolwent studiów wyższych, najlepiej kierunku prawniczego lub ekonomicznego. Nieocenione będzie także doświadczenie związane z oceną ryzyka ubezpieczeniowego, czy umiejętności analitycznego myślenia. Bardzo ważna jest także pewnego rodzaju świadomość budżetowa i umiejętność negocjacji. 

Jakie są zalety pracy underwritera?

Dobry underwriter może okazać się przepisem na sukces towarzystwa. Uchroni on firmę ubezpieczeniową przed stratami wynikającymi ze złego oszacowania składek, a dla klientów może okazać się wsparciem w kreowaniu znacznie szerszego zakresu polisy. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z