Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniowa to wycena mienia objętego ubezpieczeniem, która nie jest pomniejszona o stopień jego zużycia. Jest to równowartość kosztów, jakie należy ponieść, by skutecznie naprawić mienie i przywrócić je do stanu sprzed szkody. Wysokość odszkodowania powinna umożliwić także zastąpienie uszkodzonego mienia nowym, o podobnych właściwościach. 

Czym się różni wartość odtworzeniowa od wartości rzeczywistej?

Wartość odtworzeniowa to nic innego jak wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody. Przeciwieństwem wartości odtworzeniowej, jest tak zwana wartość rzeczywista, która bierze pod uwagę stopień zużycia technicznego mienia. Wówczas wysokość uzyskanego odszkodowania nie pozwala na zakup identycznego, nowego przedmiotu. 

Czym jest wartość odtworzeniowa w ubezpieczeniu nieruchomości?

Zgodnie z zasadą mówiącą o tym, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić, wartość odtworzeniowa nieruchomości określana jest na podstawie wydatków potrzebnych do jej odtworzenia. Obejmuje ona między innymi konieczne remonty czy przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody. Co najważniejsze – koszty te mają uwzględniać stopień jej zużycia. Tutaj kluczowe znaczenie będzie miał na przykład wiek czy standard nieruchomości – odtworzenie stanu nowego domu będzie generowało znacznie większe koszty, niż odbudowa domu kilkunastoletniego. 

Czym jest wartość odtworzeniowa elementów stałych? 

W przypadku wartości odtworzeniowej elementów stałych, pod uwagę bierze się nie tylko koszt naprawy, ale także koszty związane z zakupem lub wytworzeniem nowego mienia. Warto jednak wiedzieć, że wartość odtworzeniowa obejmuje także wydatki związane z montażem nowych czy demontażem zniszczonych elementów. 

Czym jest wartość odtworzeniowa ruchomości domowych?

W przypadku ruchomości domowych, jeśli nie jest możliwe ustalenie wartości odtworzeniowej na identycznym mieniu, np. takim samym telewizorze czy sprzęcie domowym, wówczas wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie wartości innego przedmiotu, ale o możliwie najbardziej zbliżonych parametrach. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z