Wartość rzeczywista

Wartość rzeczywista oznacza wartość mienia przed powstaniem szkody, ale pomniejszoną o faktyczne zużycie. Określenie to funkcjonuje zarówno w ubezpieczeniach nieruchomości, jak i ubezpieczeniach komunikacyjnych. 

Co to jest wartość rzeczywista? 

Z określeniem wartości rzeczywistej spotkamy się zazwyczaj w przypadku ubezpieczenia mieszkania czy ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu. Jest to wartość odtworzeniowa mienia, ale pomniejszona o faktyczne zużycie przedmiotu. W praktyce oznacza to tyle, że odszkodowanie uzyskane w przypadku szkody, nie pozwoli na odtworzenie uszkodzonego mienia czy zakup nowego, a będzie wynosiło dokładnie tyle, ile przedmiot wart był w momencie szkody. 

Czym różni się wartość rzeczywista od wartości odtworzeniowej? 

Wartość rzeczywista, w przeciwieństwie do wartości odtworzeniowej, to wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia zniszczonego lub utraconego mienia. Oznacza to, w przypadku szkody, uzyskane odszkodowanie powinno pozwolić na odtworzenie mienia lub też zastąpienie go nową rzeczą, w takim samym standardzie i o takich samym parametrach. W przypadku wartości odtworzeniowej, stopień zużycia danego przedmiotu nie ma znaczenia dla wysokości uzyskanego odszkodowania. 

Czym jest wartość rzeczywista pojazdu? 

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, wartość rzeczywista pojazdu stanowi odzwierciedlenie jego wartości w dniu, w którym doszło do szkody. W jej wyliczeniu, pod uwagę bierze się zarówno wiek samochodu, jego zużycie, przebieg czy chociażby dotychczas przeprowadzone naprawy. Wycena pojazdu zwykle odbywa się na podstawie specjalistycznych programów. 

Czym jest wartość rzeczywista nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości uwzględniające wartość rzeczywistą oznacza, że uzyskane z polisy odszkodowanie będzie równowarte wartości mienia na dzień wystąpienia szkody. Dla przykładu – jeśli w wyniku pożaru zniszczony został nasz telewizor, a ubezpieczenie mienia ruchomego obejmowało wartość rzeczywistą, otrzymane świadczenie będzie pomniejszone o stopień jego zużycia wraz z amortyzacją. Oznacza to, że nie pozwoli ono na zakup nowego sprzętu o identycznych parametrach. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z